Collectieve beveiliging Dombosch

De collectieve beveiliger, Alert Security, heeft voldoende basis en vertrouwen om er ook de komende jaren weer vol voor te gaan.

Echter, u zult begrijpen dat collectieve beveiliging beter gedijd bij zoveel mogelijk deelnemers. In nauwe samenwerking met Gemeente en VOG gaan zij weer een wervingsactie starten onder de niet-deelnemers.

Camera beveiliging

Alert Security heeft ook goed naar u geluisterd. De verhouding tussen bewaken met het camerasysteem en buiten met de auto controleren kon anders, beter. U zult de surveillanten dan ook vaker zien rond rijden. Het camerasysteem wordt dan vanuit de alarmcentrale ViewControl bediend.

Ook qua tariefstelling is er een aanpassing doorgevoerd zodat er een minimale instapbijdrage geldt en de allerhoogste tarieven wat worden afgetopt. Als laatste wordt de Collectieve Beveiliging uitgebreid naar De Pontonniers. Zo hopen we nog meer deelnemers en draagvlak te creëren om de beveiliging ook in 2016 succesvol voort te zetten.

Klik hier voor meer informatie