Collectieve Beveiliging, waar staan we en waar gaan we naar toe?

Na het stoppen van de BIZ (verplichte afdracht door alle ondernemers) is Alert Security in 2015 doorgegaan met de collectieve beveiliging op Dombosch 1 & 2, maar dan op basis van vrijwillige deelname. Alle 286 potentiële deelnemers zijn benaderd en/of bezocht. Van al deze potentiële deelnemers hebben 85 ondernemers (circa 30%) in 2015 deelgenomen en meebetaald aan de collectieve beveiliging waar uiteindelijk alle ondernemers van profiteren.

Schoon, Heel en Veilig, weinig incidenten!

Bedrijventerrein Dombosch

De stand van zaken in 2015:
• Van ’s avonds tot ’s morgens een bewaker die toezicht houdt
• Met ondersteuning van het geavanceerde camerasysteem waarmee ook alle verkeersbewegingen worden vastgelegd
• Fysieke pand- en terreincontroles bij de betalende deelnemers
• Periodiek overleg met Gemeente en Politie, afspraken zijn vastgelegd in een Convenant
• Maandelijkse rapportage van de bevindingen van onze bewaker(s)
• Financieel voordeel op extra diensten zoals alarmopvolging en alarmcentrale voor de betalende deelnemers
• Tariefstelling aan de hand van WOZ-waarde (€ 50,00 per € 100.000,00 WOZ-waarde)
• Huidige aantal deelnemers houdt een exploitatietekort in

Wat gaan we doen in 2016:
• Van ’s avonds tot ’s morgens een bewaker die toezicht houdt
• Bewaker nog meer “de straat” op, camerasysteem wordt bediend vanuit onze alarmcentrale ViewControl
• Opnemen van een reservering voor onderhoud en afschrijving camerasysteem
• Fysieke pand- en terreincontroles bij de betalende deelnemers
• Periodiek overleg met Gemeente, Politie en VOG
• Wekelijkse rapportage van de bevindingen van onze bewaker(s)
• Financieel voordeel op extra diensten zoals alarmopvolging en alarmcentrale voor de betalende deelnemers
• Tariefstelling aan de hand van WOZ-waarde ( € 20,00 per € 100.000,00 WOZ-waarde) maar wel met een minimale ondergrens van;
Starttarief WOZ waarde lager dan 1 miljoen € 500,00
Starttarief WOZ waarde tussen 1 en 2 miljoen € 750,00
Starttarief WOZ waarde tussen 2 en 3 miljoen € 1000,00
Starttarief WOZ waarde tussen 3 en 4 miljoen € 1250,00
Starttarief WOZ waarde tussen 4 en 5 miljoen € 1500,00
Starttarief WOZ waarde tussen 5 en 10 miljoen € 2000,00
Starttarief WOZ waarde 10 miljoen of hoger € 2500,00
• Toename van 50% meer betalende deelnemers
• Uitbreiding naar Pontonniers

Bron: Alert Security