College belooft beterschap

Nu het stof rond het Rekenkamerrapport gaat liggen, resten de gemeenteraad in Geertruidenberg nog veel vragen.

Het college van B en W keurde het rapport over het Bergse grondbeleid eerst goed – sprak er zelfs zijn complimenten over uit – maar liet later weten dat het een aantal fouten bevat. Zo noemt het rapport verkeerde cijfers bij de kosten van de Wim Letschertbrug. Verschillende raadsfracties én het college van B en W sturen nu aan op evaluatiegesprekken met de onderzoekers van de Rekenkamer, om te achterhalen wat er mis ging met het rapport. De raad hoopt meer helderheid te krijgen over wie schuldig is aan fouten in het rapport. Heeft de Rekenkamer zelf geblunderd, of heeft zij niet de juiste informatie gekregen van het ambtelijk apparaat in Geertruidenberg? En heeft de gemeente genoeg kans gekregen de informatie in het rapport te controleren?

De onderzoekers staan in principe welwillend tegenover zo’n evaluatie, zegt Marcel van Schadewijk van de Rekenkamer. “Maar je moet wel goed nadenken over het doel van een evaluatie. Wij hebben van de gemeente nog geen vraag ontvangen voor nieuwe gesprekken. Tot wij die vraag ontvangen, kunnen we ook niet met zekerheid bepalen of we aan een evaluatie mee willen werken.”

Van Schadewijk denkt niet dat een evaluatie nieuw licht zal werpen op de rol van de Rekenkamer in de vermeende fouten in het rapport. “Het probleem dat is ontstaan, is niet het probleem van de Rekenkamer. Betrokken ambtenaren hebben op twee momenten tijdens het onderzoek hun handtekening gezet onder onze data. Wij vinden het op zijn minst bijzonder dat ze dat doen als informatie niet klopt. Misschien heeft de gemeente Geertruidenberg een interne evaluatie nodig.”

De Rekenkamer heeft na alle commotie rond het rapport het gevoel dat de aandacht naar verkeerde punten is verschoven, zegt Van Schadewijk. “De fouten die in het rapport zouden staan, betreffen cijfers die we bij ondersteunende voorbeelden hebben genoemd. Het gaat om bijzaken, niet om hoofdzaken. De conclusies van het rapport hebben geen betrekking op die cijfers, of ze nu wel of niet kloppen. Het gaat er om dat de gemeente het grondbeleid niet goed in de hand heeft.”

Die conclusie deelt het college nu wel. B en W hebben beterschap beloofd, wat ze heeft gered tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag. Daar ‘overleefden’ burgemeester en wethouders twee moties van wantrouwen, omdat de coalitiepartijen vertrouwen op verbetering.