College prioriteert voortgang Riethorst

Het College heeft 12-1 besloten vrijstelling te verlenen voor de herontwikkeling van de Riethorst en omgeving inclusief de realisatie van een supermarkt. Er was een vrijstelling nodig omdat het plan in strijd is met het vigerende bestemmingsplan zoals omschreven in de Collegestukken. Een vrijstelling die overigens binnen de nieuwe Wet ruimtelijke ordening niet meer mogelijk is maar in dit geval wel wordt toegepast omdat de aanvraag is ingediend voor 1 juli 2008.

Documenten van gemeente vermelden verder oa dat ter plaatse een een zorgcomplex wordt ontwikkeld met eenzelfde functie als de huidige Riethorst, doch met een woonkwaliteit die inspeelt op de eisen van deze tijd. Ook wordt beschreven dat aan de Venestraat een supermarkt wordt gevestigd die een vervanging zal zijn van de huidige supermarkt aan de Koestraat/Zuidwal waarmee het nijpend gemis van een goede supermarkt in Geertruidenberg wordt opgelost. De supermarkt zal worden omzoomd door circa 30 woningen die voor een deel op de supermarkt worden gerealiseerd.

Tientallen mensen hebben april/mei 2009 zienswijzen op de plannen ingediend. Gemeld wordt dat naar aanleiding van ingediende zienswijzen het plan qua bouwhoogten en op enkele punten is aangepast. Onduidelijk is echter welke aanpassingen dit betreft. Ook is onbekend wat het formaat van de beoogde supermarkt wordt en of men over wil gaan tot een adequaat detailhandelonderzoek voor de gehele gemeente om op basis hiervan een gedegen keuze voor het formaat supermarkt te kunnen maken.

Middels deze besluitvorming lijkt het erop dat het College de voortgang van de materie prioriteit geeft ten opzichte van een (middels onderzoek) onderbouwde besluitvorming die voor de gemiddelde ondernemer/inwoner open en transparant is.