College vraagt aandacht voor Hooipolder

In een brief aan minister Melanie Schultz van Haegen vraagt het Geertruidenbergs college van B en W aandacht voor het knooppunt Hooipolder. Het college doet dat naar aanleiding van een motie van GroenLinks en Uw3Kernen.

Het is nog lang niet zeker wanneer het knooppunt wordt omgevormd tot klaverblad. Eerst wordt de A27 ter hoogte van Gorinchem aangepakt. Het college vraagt enerzijds aandacht voor het sluipverkeer dat op gang komt, wanneer er files bij Hooipolder ontstaan. Anderzijds moet andere bewegwijzering ervoor zorgen dat het vrachtverkeer vanuit noordelijke richting niet afslaat bij afrit 20 (Keizersveer), maar doorrijdt naar Hooipolder om vervolgens gebruik te maken van de Monnikenweg en Eendrachtsweg, die daarvoor bestemd zijn. Bovendien vertrouwt het college erop dat de minister ‘alle inspanningen zal doen om zo spoedig mogelijk over te gaan tot de realisatie van een volwaardig knooppunt Hooipolder in de vorm van een klaverblad.’

De brief is volgens wethouder Albert Smit een ‘signaal’ naar de minister. Geertruidenberg staat daarin niet alleen. Diverse gemeenten die direct of indirect met het knooppunt te maken hebben, pleiten voor verandering. In de economieagenda van Oosterhout staan twee actiepunten: een capaciteitsuitbreiding van de A27 tussen Hooipolder en St. Annabosch en de ombouw van knooppunt Hooipolder.

Smit: ‘Dit zijn allemaal op zich staande acties. Het is beter als we dit als regio gezamenlijk op de kaart zetten, van Gorinchem tot en met Breda. In ieder geval heb ik dit samen met Marijke Vos (wethouder Drimmelen, red.) en Marcel Willemsen (Oosterhout) al op de agenda van West-Brabant kunnen krijgen, wat al positief is.’