Commentaar BNdeStem op Bergse politiek

Keerpunt74 was donderdag als enige politieke partij in Geertruidenberg afwezig bij de raadsconferentie rondom de gang van zaken bij werkvoorzieningsschap WAVA/!Go. Fractievoorzitter Joop Heesters bevestigt dat het niet afvaardigen van leden van zijn partij een principiële reden heeft.

Volgens hem is er maar een oplossing, en dat is dat Geertruidenberg uit de gemeenschappelijke regeling stapt. Discussiëren over de redenen waarom de regeling zijn gemeente inmiddels miljoenen euro’s heeft gekost, acht hij niet zinvol.

Dat is een vreemde keuze. Het besluit om tot een raadsonderzoek naar WAVA/ !Go te komen, is met een meerderheid van stemmen genomen. Het onderzoek wordt dus uitgevoerd; of Keerpunt74 het ermee eens is of niet. Tegelijkertijd nam de raad een motie van Partij Samenwerking aan. Daarin wordt het college van B en W opgedragen de (financiële) gevolgen van uittreding uit de WAVA te onderzoeken. Mocht er straks geen raadsmeerderheid voor zo’n uittreding zijn, dan kun je nu als partij beter wel meepraten over het achterhalen van de oorzaken van de ellende, zodat herhaling kan worden voorkomen. Er is tenslotte genoeg gemeenschapsgeld mee gemoeid geweest.

Dit commentaar is de visie van BNdeStem op deze kwestie, geschreven door of onder directe verantwoordelijkheid van de hoofdredactie.