Communicatie college ‘bewust’ gebrekkig

De Wim Letschertbrug heeft geen anderhalf maar drie miljoen euro gekost. Bovendien heeft het college van B en W van Geertruidenberg de gemeenteraad de afgelopen jaren ‘soms vrij bewust’ niet op de hoogte gebracht van problemen bij het nieuwbouwproject Dongeburgh in Geertruidenberg.

Dat concludeert de Rekenkamer in een geheim rapport, dat deze week werd vrijgegeven. Veel informatie uit het rapport was tot voor kort niet bekend bij de gemeenteraad. Uit het onderzoek komt bovendien veel informatie naar voren, die tot voor kort niet bekend was bij de gemeenteraad. Alle politieke partijen reageerden tijdens de commissievergadering zeer verbaasd op de kosten van brug. Ook wisten ze dat door tegenvallende kosten al in 2003 werd besloten het aantal woningen op te krikken van 900 naar 1050 en duurdere huizen te bouwen dan eerder afgesproken. Ook ligt er nog een conflict tussen projectontwikkelaar BAM en de gemeente over de vraag wie opdraait voor de kosten van sanering van de grond, waarop nu huizen worden gebouwd.

Op Jan van Oort van GroenLinks na – ‘wij zijn als raad niet goed ge├»nformeerd’ – wilden de partijen eerst tekst en uitleg van wethouder Ad van Onzenoort alvorens hun conclusies te trekken. Die verdedigde zich door te stellen ‘weinig van de hele geschiedenis af te weten’. “Maar in dit rapport zijn gegevens verwerkt, die niet kloppen. De brug kost bijvoorbeeld geen drie miljoen euro. Er zitten onwaarheden in, die ons op het verkeerde spoor zetten.” Hij beloofde het rapport nog eens goed te bestuderen en de raad schriftelijk te antwoorden op alle vragen, die werden gesteld. Met name Joris Klaassen (SP) en Peter van der Zwaan van de PvdA begrepen daar weinig van. Temeer omdat het college al eerder als reactie op het rapport stelde ‘zich in het algemeen te kunnen vinden in de analyse van het conceptrapport’. Van der Zwaan: “Nu opeens stelt u dat er fouten in zitten, terwijl er toch goed naar gekeken is door ambtenaren en het college. Waarom staan die zaken niet in een reactie richting Rekenkamer?” Klaasen ging zelfs een stapje verder. “Hoe serieus neemt u dit allemaal? Als u het nu pas gaat nakijken, dan is die toets vooraf niet goed geweest. Dit getuigt niet echt van een pro-actieve houding.”

Van Onzenoort schoof een flink aantal vragen door naar ambtenaar Ine Wolf. Zij stelde niet geheel gelukkig te zijn met het Rekenkamerrapport. Er zou te veel geciteerd zijn uit e-mailverkeer tussen ambtenaren en de projectontwikkelaar. “De sfeer van het overleg tussen beide partijen is daarbij niet goed weergegeven. Bovendien heb ik het idee dat de onderzoeker weinig ervaring had met procesmatig werken. Af en toe dacht ik; je hebt het allemaal niet zo goed begrepen.” Toen een aantal partijen haar vroeg of dat betekende dat ze openlijk twijfelde aan de kundigheid van de Rekenkamer, stelde ze dat dat zeker niet zo was. Het college zei toe in de reactie mee te nemen welke aanbevelingen worden overgenomen.