Concept nota Voorkeursalternatief – Dijkversterking

Komende dinsdag vindt de KBG-bijeenkomst plaats van 16.00 tot 18.00 bij Nieuwenhuijsen Scheepsbouw (Rivierkade 1, Geertruidenberg).

De agenda is als volgt:

1. Opening
2. Mededelingen: nieuw lid RWE
3. Vaststellen concept verslag 26-01-2017
4. Presentatie Concept Milieueffectrapport (MER) + concept nota Voorkeursalternatief (VKA).
5. Behandelen Concept VKA, rondje langs aanwezigen
6. Planning
7. Rondvraag
8. Afsluiting

Bijlage:
Presentatie en het verslag van de vorige bijeenkomst opgenomen.

AANVULLING PER 15-3-2017: Presentatie