Conceptnota horecabeleid

Na de informatieavond 16 januari jl is een werkgroep (bestaande uit ondernemers, omwonenden, politie en gemeente) begonnen met de vaststelling van de conceptnota horecabeleid. Doel is dat het definitieve horecabeleid 2e helft 2006 vastgesteld is. Het college heeft nu unaniem ingestemd met de conceptnota horecabeleid zoals voortgebracht door de werkgroep.

De inspanningen van de deelnemers aan de werkgroep om nader tot elkaar te komen en gezamenlijk een product te ontwikkelen hebben dus hun vruchten afgeworpen en worden ook door het college gewaardeerd. De conceptnota is momenteel tevens als voorinformatie in de leeskamer van de raadsleden gelegd.
De werkgroep zal 15 mei opnieuw bij elkaar komen om nog enkele punten te bespreken. Daarna gaat het document met de op- en aanmerkingen van de werkgroep weer richting college en richting Commissie MMAT om hun opinie over de conceptnota te vernemen. De commissie behandelt het voor de vakantieperiode.

Nadere info over de vastgestelde conceptnota horecabeleid kan verkregen worden bij de gemeente (tel 0162-579579).