Concurrentiekracht NL? Slecht is anders!

Dat Nederland niet meer tot de vijf meest concurrerende economieën ter wereld hoort werd deze week met een zekere vorm van paniek door meerdere partijen bekend gemaakt. Maar is dit niet vooral politieke stemmingsvorming? Slecht is anders!

De rangschikking is namelijk gemaakt door het World Economic Forum en die heeft daarvoor 148 landen met elkaar vergeleken. Er zijn dus altijd nog 140 landen slechter dan Nederland. We dalen nu echter wel (van 5 naar 8) maar dat komt oa door een starre arbeidsmarkt. Niet een punt dat ondernemers onbekend in de oren klinkt. Ook is er kritiek op het Nederlandse innovatiebeleid en is er vooral kritiek op de financiële sector. Vanwege een gebrek aan gezondheid en stabiliteit van het bankwezen zou de kredietverlening aan het bedrijfsleven namelijk te wensen overlaten.

Wanneer men zich dus zorgen wil maken over deze ranking dan stellen wij voor dat men als eerste aan de slag gaat met het punt van de kredietverlening. Dit punt lijkt namelijk – ondanks herhaalde kritiek van ondernemers – toch wat genegeerd te worden maar wordt bij dit onderzoek duidelijk als probleempunt benoemd. Bijkomend toekomstig nadeel van dit euvel is tevens dat een economie zich slechter kan herstellen wanneer er onvoldoende krediet beschikbaar is.