Cor Heesters stopt als voorzitter VVV

Per 1 oktober legt Cor Heester zijn functie na bijna 40 jaar neer. Jan Mutsaers neemt zijn functie vooralsnog a.i. over.

In de VVV bestuursvergadering van afgelopen augustus heeft de heer Cor Heesters kenbaar gemaakt per 1 oktober 2017 zijn functie als voorzitter te willen beëindigen. Het is zijn wens om als bestuurslid zonder specifieke functie betrokken te blijven bij het werk van de Stichting Toerisme en Recreatie Geertruidenberg / VVV Geertruidenberg Vestingstad aan De Biesbosch. Als bestuur kunnen en willen zij niet anders dan dit besluit en deze wens volledig respecteren.

Vanaf de oprichtingsdatum, 30 september 1974, heeft de heer Heesters zich in velerlei opzichten onvoorwaardelijk ingezet voor de doelstelling van onze stichting; de bevordering van het toerisme naar en in Geertruidenberg. Aanvankelijk als algemeen bestuurslid en vanaf 30 mei 1978 bijna veertig jaar in de functie van voorzitter.
Het bestuur is hem daarvoor veel dank verschuldigd.
Voor deze vrijwillige maatschappelijke inzet en die bij de Stichting Museum De Roos en de Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe mocht hij eerder een Koninklijke onderscheiding en de Penning van Verdienste van de gemeente Geertruidenberg ontvangen.

Het bestuur stelt het op prijs dat zij van Cor’s jarenlange expertise gebruik kunnen blijven maken in zijn nieuwe functie als bestuurslid.

Met ingang van 1 oktober 2017 zal Jan Mutsaers, vooralsnog ad interim, de taak van voorzitter op zich nemen. Dat in afwachting van een mogelijke herverdeling van taken binnen het bestuur naar aanleiding van verdere ontwikkelingen in relatie met de zelfstandige status van ons VVV kantoor per 1 januari 2017.

De samenstelling van het bestuur is per 1 oktober 2017:

Voorzitter a.i. Jan Mutsaers
Secretaris Henk Kruithof
Penningmeester Jan van Beijnen
Bestuurslid Sander van Haarlem
Bestuurslid Cor Heesters

Bron: Ingekomen brief VVV Geertruidenberg