Corona impact enquête open tot 20 juli

Het coronavirus komt bij veel ondernemers hard aan. Om een goed beeld te krijgen van de impact, heeft de gemeente Geertruidenberg samen met ondernemersvereniging VOG een enquête uitgezet. Al meer dan 100 ondernemers vulden de enquête in. De eerste resultaten geven een goed beeld. 

Een korte samenvatting:

  • Bij 66% van de respondenten is de omzet fors gedaald.
  • Gelukkig verwacht 86% de crisis goed door te komen, maar bij 14% is dat nog onzeker.
  • Ruim 50% maakt gebruik van de financiële ondersteuningsmaatregelen van de overheid. Tozo, TOGS en NOW zijn het meest aangevraagd.
  • 10% geeft aan door de coronacrisis de financiële verplichtingen niet meer te kunnen opbrengen.
  • 93% past de 1,5 meter-regel toe in het bedrijf.
  • Respondenten geven aan dat de 1,5 meter-regel met name bij de contactberoepen lastig toe te passen is. In horecazaken zijn het de klanten die zich hier niet (altijd) aan houden.
  • Ondernemers geven aan behoefte te hebben aan kwijtschelding/uitstel van belastingen en meer informatie over de (landelijke) regelingen.

Ben je ondernemer in onze gemeente en heb je de enquête nog niet ingevuld? Doe dat dan alsnog. De enquête staat open tot 20 juli.