CPB voorspelt lagere groei

De Nederlandse economie gaat dit jaar en in 2011 minder hard groeien dan eerder aangenomen. Het Centraal Plan Bureau (CPB) schroeft de verwachtingen met een kwart procent omlaag.

Dat meldt het CPB in een persbericht. De economische groeiraming voor 2010 wordt met een kwart procent verlaagd naar 1,25 procent. In 2011 wordt de groei 1,75 procent, ook een kwart procent lager dan het CPB eerder dit jaar voorspelde. De economische groei komt bijna geheel voor rekening van de export. De binnenlandse vraag is laag doordat gezinnen maar weinig meer zullen besteden. Bedrijven investeren minder omdat ze geld oppotten; het vertrouwen in een sterk groeiende economie ontbreekt en dus wordt de bestaande productiecapaciteit niet uitgebreid.

Positiever is het CPB over de werkloosheid en het begrotingstekort. De werkloosheid voor 2011 wordt nu lager ingeschat, op 6 procent van de beroepsbevolking in plaats van de eerder geraamde 6,5 procent. Het CPB is blij verrast door de onwilligheid van bedrijven om werknemers te ontslaan, ook al gaat het nog niet goed met die bedrijven. Het begrotingstekort van 6,3 procent van het BBP, zoals geraamd voor 2010, neemt in 2011 naar verwachting af naar 4,7 procent. Dat komt doordat de overheid volgend jaar – bij ongewijzigd beleid – minder uitgeeft doordat economische stimuleringsprogramma’s aflopen, er al eerder afgesproken bezuinigingsmaatregelen in werking treden en doordat de belastinginkomsten iets toenemen door de aantrekkende economie.

Het CPB waarschuwt wel dat de raming omgeven is door veel onzekerheden. Afhankelijk van welke regeringscoalitie er komt kunnen de begrotingscijfers versneld of juist minder snel beter worden. Ook kunnen de schulden- en vertrouwenscrises veroorzaakt door de overheidsfinanciën van Zuid-Europese landen roet in het eten gooien en de groei van de export temperen.