CPB: Voorzichtig economisch herstel

De Nederlandse economie klimt in het kielzog van het eurogebied langzaam uit het dal, met een groei van ¾ procent dit jaar en 1¼ procent in 2015. De werkloosheid loopt dit jaar nog op tot 650.000 personen, maar daalt volgend jaar licht als gevolg van een stijgende werkgelegenheid. De inflatie komt in beide jaren uit op 1½ procent.

De aantrekkende wereld- en Europese economie drijven de groei van de Nederlandse economie via een toenemende uitvoer. Bij de binnenlandse bestedingen trekken vooral de investeringen aan. In 2015 stijgt voor het eerst sinds jaren de consumptie weer, in lijn met een groei van het loon- en uitkeringsinkomen. De werkgelegenheid daalt dit jaar nog in reactie op de productiedaling van vorig jaar en omdat bedrijven de productie in eerste instantie verhogen door de onderbezetting te verminderen. Volgend jaar trekt de vraag naar arbeid echter aan en daalt de werkloosheid enigszins naar 635.000 personen.

Dit zijn kerncijfers van het Centraal Economisch Plan 2014 (CEP). De volledige publicatie komt op 18 maart aanstaande beschikbaar. Het volledige artikel is te vinden op cpb.nl.