CPB waarschuwt voor fikse loonstijgingen

Volgend jaar zal de spanning op de Nederlandse arbeidsmarkt nog verder toenemen. Dat zal leiden tot een fors hogere loonstijging en een versnellende inflatie, zo stelt het Centraal Planbureau (CPB) in donderdag gepubliceerde verwachtingen.

Dit jaar groeit de werkgelegenheid in arbeidsjaren met 2,5 procent. Het CPB denkt dat een dalende winstgevendheid van bedrijven er volgend jaar toe zal leiden dat die groei terugzakt tot 1,25 procent. Desondanks zal de werkloosheid dalen tot 4 procent van de beroepsbevolking en dat is volgens het planbureau ‘ruim onder het geschatte niveau waarbij de arbeidsmarkt in evenwicht is’, schrijft Het Financieele Dagblad.

Als gevolg hiervan voorspelt het CPB een aanzienlijk snellere stijging van de loonsom per werknemer. Zo houdt het voor 2008 rekening met een stijging van 3,25 procent, tegen 1,75 procent dit jaar. En door hogere sociale lasten zal de stijging van de loonsom zelfs uitkomen op 4,25 procent tegen 2,25 procent dit jaar. De krapte op de arbeidsmarkt zal ook tot een hogere inflatie leiden dan eerder voorzien. Het wordt volgend jaar geen 2 procent, maar 2,25 procent aldus het CPB.