Crisis beperkt files nauwelijks

In tijden van crisis zoals nu, is er minder woon-werkverkeer waardoor er minder files zijn. Maar de invloed van economische crises op de totale hoeveelheid autoverkeer is niet zo groot omdat het gebruik van de auto voor vrije tijd en studie groeit.

Dat staat in de Mobiliteitsbalans 2009 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), die vrijdag is verschenen. Uit het onderzoek komt naar voren dat het tijdverlies door files en verkeersdrukte over de periode 2000-2008 met ruim de helft (55 procent) steeg, terwijl het verkeer met veertien procent groeide. De aanleg van wegen, extra rijstroken en verkeersmanagement hadden een dempend effect op het verlies aan reistijd. De stijging had vooral plaats in de eerste zes jaar. Sinds 2006 is het tijdverlies gelijk gebleven.

Nederlanders gebruiken nog steeds vooral de auto. Vorig jaar ging de helft (54 procent) van de verplaatsingen per auto, een kwart met de fiets, zeventien procent te voet en maar vijf procent met bus, tram, trein of metro.

Het autogebruik groeit almaar, sinds 1985 met ruim de helft. Oorzaken zijn volgens het KiM de bevolkingsgroei plus het feit dat er mensen aan het werk zijn die grotere afstanden afleggen. Ze reizen ook verder voor hun vrijtijdsbesteding. Tussen 2000 en 2008 groeide het autogebruik met tien procent. Het treingebruik nam tussen 2000 en 2007 met negen procent toe.