Daadwerkelijke of politieke wil?

In BNdeStem stond zaterdag 1-11 het volgende nieuwsbericht:

Er komt een extra overlegorgaan in de gemeente Geertruidenberg in de vorm van een ondernemerstafel. In dit overleg komen zaken aan bod als ‘het verbeteren van de bereikbaarheid en de aantrekkelijkheid van het desbetreffende winkelgebied tijdens werkzaamheden in de openbare ruimte’. Achter deze motie van de VVD en Keerpunt 74, die tijdens de begrotingsvergadering werd ingebracht, schaarde zich een ruime raadsmeerderheid. Alleen de SP, Partij Samenwerking en GroenLinks waren tegen. Zij vonden dat er al genoeg overleggroepen waren en hadden geen behoefte aan nog een extra club. Het college van B en W zag wel iets in de motie en wilde hem graag uitvoeren, zolang er maar geen geld voor beschikbaar moet worden gesteld. Na enige discussie werd de motie op dat punt aangepast. Het is de bedoeling dat alle winkelbedrijven in de gemeente vertegenwoordigd zijn in dit overleg. De club moet minimaal vier keer per jaar bijeen komen.Het initiatief van VVD en Keerpunt komt na een uitgebreide enquĂȘte die de liberalen hebben gehouden onder de ondernemers. Volgens Albert Smit (VVD) kwam daaruit mede naar voren dat er veel behoefte is aan een dergelijke ondernemerstafel. Met name omdat er de nodige onvrede is over wegwerkzaamheden die winkels slecht bereikbaar maken.

Opmerkelijk!?

Het VOG-collectief bestaat uit 355 ondernemers en oa ook een groot aantal winkeliers + horecaondernemers zijn bij het collectief aangesloten. Desondanks wordt het VOG-collectief gepasseerd bij de dialoog over het centrum. Door echter continu actuele berichtgeving na te streven tracht ondernemersvereniging VOG wel de ontwikkelingen te stimuleren en betrokkenen te informeren. De partijen welke nu streven naar een ‘ondernemerstafel’ zijn tevens de partijen die mede politiek verantwoordelijk zijn voor datgene wat er nu wel of (nog) niet is inclusief de gebrekkige communicatie die we ook afgelopen maanden weer hebben mogen aanschouwen. Van een ‘uitgebreide enquete onder ondernemers’ is het VOG-bestuur niets bekend doch dat men een duidelijk zorg heeft geconstateerd zou reeds langer bekend moeten zijn. Laten we er dan vanuit gaan dat er nu sprake is van een daadwerkelijke wil om iets constructiefs te realiseren dan dat er alleen sprake is van een politieke wil. Jammer is wel dat men zelfstandig besluit tot een dergelijk initiatief terwijl ondernemersverenigingen VOG en BRUG + het horecacollectief als eerste aanspreekpunt zouden mogen dienen. Ook het gebruik maken van de VOG-communicatiekanalen zou men als een kans moeten zien.