De beschuldiging is een ‘feit’

We berichten er vrijdag al over en inmiddels is ons meer duidelijk. Want de aan ‘werkelijkheid grenzende waarschijnlijkheid’ – middels welke de onderzoekscommissie de VOG beschuldigd/veroordeeld – lijkt helaas gebaseerd op aannames/de indruk die de commissie heeft. Maar met welk doel?

  • Destijds nauw bij de BIZ-opzet betrokken ondernemers/VOG-bestuurders zijn niet geïnterviewd door de commissie.
  • Slechts 1 bedrijf/ondernemer (een tegenstander van de BIZ) is volgens de opgaaf in het rapport geïnterviewd.
  • Oa uitspraken van voormalig wethouder Smit zouden de commissie het uitsluitsel gegeven hebben dat het VOG-bestuur gericht bedrijven heeft gebeld.
  • De in de gewraakte nieuwsbrief vermelde enquêtetussenstand is door de VOG niet op oneigenlijke wijze verkregen en van strafbaarheid of verwijzing daarnaar in relatie tot de VOG is dan ook geen sprake.
  • De gewraakte nieuwsbrief was neutraal en de verwijzingen naar ‘manipulatie’ zijn in strijd met wat daadwerkelijk in deze nieuwsbrief staat.

De veroordeling/beschuldiging is echter een ‘feit’. Wij zullen ons dan ook beperken tot de volgende schriftelijke reactie aan de commissie:

Geachte onderzoekscommissie; BIZ-Dombosch gemeente Geertruidenberg, namens het VOG-bestuur leg ik u de volgende vragen voor:

  • In onderdeel conclusies periode 1 onder de letters D en E, op pagina 22, geeft u aan “aan de werkelijkheid grenzende waarschijnlijkheid” en veroordeeld u op aannames, op onrechtmatig wijze de VOG. Deze aannames zijn volledig onjuist. Wij verzoeken u de volledige tekst onder D en E uit uw onderzoek te verwijderen;
  • Indien u niet voornemens bent deze onderdelen te verwijderen, verzoeken wij ons mede te delen, op grond van welke feiten u vaststelt, dat u gerechtvaardigd bent om dergelijke veroordelingen, op aannames, wettelijk te kunnen en mogen doen.

Tot zover en ook wij gaan weer gewoon aan het werk 🙂