De enquête naar knip en blauwe zone

Afgelopen weken heeft de gemeente een voorlopig ‘nee’ gegeven op verzoeken tot zondagopening en ‘nee’ op het verzoek tot een blauwe zone. Ook is besloten tot het voor het eind van het jaar realiseren van een knip op de Keizersdijk. Opmerkelijk bij de materies is dat besluiten door partijen genomen zijn zonder overleg/navraag terwijl we als VOG wel degelijke over diverse informatie aangaande deze onderwerpen beschikken.

Ook wij werden en worden steeds geconfronteerd met veel verschillende ideeën/plannen/wensen over de centrumaanpak. Lastig is het dan om een standpunt in te nemen en daarom hebben we mei 2011 een gerichte enquête gehouden onder 50 in het gebied gevestigde ondernemers. De respons op deze enquête was 50% en de resultaten waren oa de volgende:

  • 65,2% voor blauwe zone Heereplein, Hoofdstraat, Keizersdijk
  • 70,8% tegen de knip als de supermarkt niet meer wordt verplaatst
  • 60,9% tegen de knip als de supermarkt wel wordt verplaatst

De enquête was niet wetenschappelijk bedoeld maar met name meningsvormend. De uitkomsten waren echter duidelijk en afgaande op recente gemeentelijke besluiten kunnen we dan ook niet meer dan onze teleurstelling uitspreken. Het signaal dat middels deze besluitvorming gegeven wordt is niet het signaal dat wij in deze economische tijd passend achten.