De fietsbrug en de centrumvisie

Wat is de bedoeling van de te realiseren fietsbrug? Het realiseren van een prachtige verbinding voor fietsers en voetgangers tussen een mooie kern Geertruidenberg en een mooie kern Raamsdonksveer? Of………..het realiseren van een prachtige verbinding naar Geertruidenberg met in Geertruidenberg een keurige woonwijk, huisartsenpost, uitgaansleven, jachthaven, recreatiegebied, enz.
*****

Ondernemersvereniging VOG uit deze gedachte niet omdat deze overeenkomt met de actualiteit en/of realistisch is. Het feit echter dat enige activiteit richting het centrum van Raamsdonksveer uitblijft levert op momenten wel de geuite gedachte op.

*****
Sinds de jaren 70 wordt al gediscussieerd over de aanpak van het centrum van Raamsdonksveer. Eind 2005 leek er iets te gaan gebeuren. Volgens de gemeente zou er in 2006 eindelijk gestart worden met het project en werden er gelden voor gereserveerd. “Van tijd tot tijd gebeurde er wel iets, maar door gebrek aan geld werd verdere ontwikkeling steeds tegengehouden”, zei burgemeester Meijer oktober 2005. “Dat maakt de mensen sceptisch, maar de Veerse centrumvisie komt er hoe dan ook”. Na het door een adviesbureau, in samenwerking met gemeente en een klankbordgroep, samenstellen van een eerste opzet van de centrumvisie eind 2005/begin 2006 is het stil geworden rondom de centrumvisie. In de aanloop naar de verkiezingen werden vooral de onmogelijkheden benoemd en de eerste helft van 2006 is verstreken zonder enige waarneembare activiteit. Onduidelijk is wat er gaat gebeuren en wanneer.

En nu? Afwachten en hopen dat er wat gebeurt? Na meer dan 30 jaar is dit wat betreft ondernemersvereniging VOG een niet wenselijk scenario. Ondernemersvereniging VOG zal daarom richting de gemeente aan blijven dringen op een aanpak en activiteit op korte termijn. Tevens roept ondernemersvereniging alle andere partijen op om eveneens deze materie steeds onder de aandacht van gemeente en politiek te blijven brengen.