De KvK zoekt waterschapsbestuurders

Iedereen die zich verbonden voelt met het bedrijfsleven en de belangen voor deze categorie wil vertegenwoordigen, kan zich kandidaat stellen.

Het waterschap is de oudste democratische bestuursvorm van Nederland. Er zijn op dit moment 21 waterschappen in Nederland, waar ongeveer 11.000 medewerkers in dienst zijn met een omzet van 2,7 miljard. De waterschappen beheren onder andere waterkeringen, zuiveren afvalwater en zorgen voor schoon oppervlaktewater. Zij zorgen ervoor dat we in Nederland onze voeten droog houden en dat we veilig achter de dijk kunnen wonen. De activiteiten van waterschappen hebben ook raakvlakken met ruimtelijke ordening, natuur-en milieubeheer, recreatie e.d. , waardoor de verschillende, soms tegenstrijdige, belangen binnen het waterbeheer zo goed mogelijk op elkaar moeten worden afgestemd.

Via de verschillende heffingen betaalt het bedrijfsleven voor circa 20% mee aan de kosten voor het uitvoeren van deze taken. Het is daarom van groot belang, dat er vertegenwoordigers namens het bedrijfsleven zitting hebben in het bestuur van een waterschap, zodat zij mede het beleid kunnen bepalen. De KvK benoemt de bestuurders die het bedrijfsleven in het waterschapsbestuur vertegenwoordigen. Benoeming gebeurt via een open kandidaatstelling. De KvK nodigt kandidaten uit hun interesse tussen 1 april en 31 mei 2018 kenbaar te maken.

Waar voldoet een geschikte kandidaat aan?
Iedereen die zich verbonden voelt met het bedrijfsleven en de belangen voor deze categorie in het waterschap wil vertegenwoordigen, kan zich kandidaat stellen. De KvK vindt het belangrijk dat een kandidaat binding heeft met het bedrijfsleven. Kandidaten hebben verder bij voorkeur bestuurlijke ervaring, een goed netwerk en zijn teamspelers. Meer informatie vindt u in de uitgebreide profielschets.

Hoe stel ik mij kandidaat?
Voor de kandidaatstelling levert u de volgende gegevens aan:

Stuur tussen 1 april en 31 mei 2018 uw kandidaatstelling naar waterschap@kvk.nl of per post naar: de KvK t.a.v. waterschapsverkiezingen, postbus 2852, 1000 CW Amsterdam.

Let op:

  • U kunt zich enkel kandidaat stellen voor een bestuurszetel voor het waterschap waarin u woont. Bij twijfel controleert u uw locatie.
  • Bij voordracht voor benoeming heeft u een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig.

Hoe ziet de procedure eruit?
De regionale raden van de KvK beoordelen de schriftelijke kandidaatstellingen. Een kandidaat kan uitgenodigd worden om zijn/haar kandidatuur mondeling toe te lichten. De gesprekken vinden plaats in juni en juli. Bij kandidaatstelling ontvangt u de datum waarop de gesprekken voor uw waterschap gepland zijn.

Naar aanleiding van de schriftelijke kandidatuur en het gesprek dragen de regionale raden kandidaten voor. In november 2018 benoemt de Raad van Bestuur op voordracht van de regionale raden de kandidaten en licht de kandidaten in.

Regeling benoeming waterschapsbestuurders

Vragen?
Stel ze aan de Kamer van Koophandel via waterschap@kvk.nl.

Met vriendelijke groet,

Marjolein SmitAdviseur Ondernemersondersteuning Kamer van Koophandel
mobiel: +31 650 819 259
email: marjolein.smit@kvk.nl
in https://nl.linkedin.com/in/smitmarjolein