De lokale economie 4 jaar later

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 hebben we als VOG bij de lokale politiek het verzoek neergelegd om een wethouder economische zaken welke er ook gekomen is. Een portefeuille die in de vorige raadsperiode overigens viel onder de burgemeester en inactief was zonder inhoud en middelen. Tevens bleek eind 2005 dat het college, in tegenstelling tot eerdere uitspraken, over wilde gaan tot het opstellen van economisch beleid. Voor de verkiezingen in 2006 zou dit niet meer lukken doch daarna is men er wel mee aan de slag gegaan.

Na een Uitgangspuntennotitie Economisch Beleid in 2007 verscheen er na de nodige vertraging begin 2009 de beleidsnota Economische Zaken. Een vijftig pagina’s tellend boekwerk waarin de wethouder in het voorwoord aangeeft dat men duidelijk maakt hoe het ondernemersklimaat in Geertruidenberg kan worden versterkt. De visie van het gemeentebestuur op de gewenste ontwikkeling wordt weergegeven. Men wil laten zien op welke manier de sterke kanten van de gemeente zo goed mogelijk benut kunnen worden en ook hoe de minder sterke kanten aangepakt kunnen worden.

Maar hoe is het 4 jaar later? Op hoofdlijnen kunnen en zullen we een conclusie trekken op basis van cijfers, activiteiten en gerealiseerde doelen. Opgemerkt hierbij overigens wel dat geen enkele zittende raadspartij zich in aanloop naar de verkiezingen 3 maart bij het VOG-bestuur/bij het ondernemerscollectief heeft gemeld voor een analyse van de afgelopen 4 jaar op economisch gebied. Een economische paragraaf is echter wel opgenomen in de verkiezingsprogramma’s?


Morgen een analyse op deze site!