De MKB-ondernemer als melkkoe

Het is in Nederland financieel veel gunstiger om als ambtenaar of werknemer door het leven te gaan. De melkkoe van Den Haag is naast de auto ook de mkb-ondernemer. Werknemers zijn heilig, winsten worden afgeroomd, voor pensioenen moet men zelf zorgen enzovoort.

Politiek Den Haag is de weg kwijt in innovatieland. Al het Nederlandse innovatiebeleid heeft niet kunnen voorkomen dat Nederland afzakt op de Europese innovatieranglijst. Natuurlijk liggen de rapporten al weer klaar.

Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de Sociaal Economische Raad, wil terug naar de industriepolitiek. Hij wil kiezen voor bepaalde sectoren, waarin vervolgens flink geïnvesteerd moet worden.

Koud een week na haar aankondiging dat ze definitief de politiek wil verlaten, kraakt minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken haar eigen innovatiebeleid af. Exploitatiesubsidies voor groene energie moeten van de baan. In plaats daarvan is het wenselijk om internationaal beleid, innovatiebeleid en industriebeleid te combineren en exploratie financieel te ondersteunen.

In politieke termen heet dit internationaal polderen. De vraag is of de wereld op dit, naar Nederlandse opvatting, nieuwe inzicht zit te wachten. In Denemarken, Duitsland en China staat dit beleid al lang succesvol op de rit. Veel belangrijker nog is dat het beleid van deze landen samengaat met de meest essentiële schakel: nieuwe ondernemingen die het beleid daadwerkelijk realiseren.

Erger nog voor onze vaderlandse politieke wereld is het feit dat innovatieve ondernemers ook initiatief nemen zonder dat er vanuit Den Haag beleid gevoerd wordt. Zoiets heet marktkansen pakken. Nederland mist ondernemerschap.

Ook in ons land probeert politiek Den Haag al decennialang ondernemerschap te stimuleren. Maar wederom zonder succes. De oorzaak ligt niet bij ministerie van Economische Zaken maar bij de departementen van Sociale Zaken en van Financiën.

Het is in Nederland financieel veel gunstiger om als ambtenaar of werknemer door het leven te gaan. De melkkoe van Den Haag is naast de auto ook de mkb-ondernemer. Werknemers zijn heilig, winsten worden afgeroomd, voor pensioenen moet men zelf zorgen enzovoort.

Multinationals worden met belastingvoordelen en andere gunstige regelingen naar Nederland gelokt. Wie wil er dan nog met een onderneming starten, laat staan doorgroeien? Na de verkiezingen moet het nieuwe kabinet niet de kaarten zetten op de kenniseconomie maar moet het ondernemerskwaliteiten in het onderwijs centraal stellen, ondernemerswinsten stimuleren en managersbonussen ontmoedigen.