De ‘open brief’ een maand later

Half augustus stuurde het bestuur van ondernemersvereniging VOG een ‘open brief’ aan de gemeenteraad aangaande de centrumontwikkeling. Met nog circa 35% van de raadsperiode resterend bestond namelijk een aanzienlijke zorg over de voortgang van deze materie. Tevens bleek de voortgang van deze materie vanuit gemeente en adviesbureau weinig tot niet gecommuniceerd te worden.

Een maand later is het interessant om de daarop volgende activiteiten/ontwikkelingen te bezien:

  • Volgens BNdeStem werd er ‘oorlogstaal’ gebezigd tussen raad en college over de voortgang van deze materie.
  • In plaats van de moeizame voortgang te onderschrijven ging de ene raadspartij de andere verwijten dat deze vorige raadsperiode ook niet veel gepresteerd had.
  • Een andere raadspartij schreef een ‘open brief’ aan een collega-raadspartij (waar een VOG-initiatief al niet toe kan leiden…….).
  • In de Langstraat volgde aandacht voor de materie in de wekelijkse column waarin de VOG ‘de luis in de pels’ werd genoemd en dezelfde zorg over de voortgang van de materie werd gemeld.
  • Bij een gemeentelijke commissie-vergadering presenteerde het adviesbureau 8-9 de voortgang en ontwikkelingen. Deze vergadering was ‘openbaar’ doch opmerkelijk was dat slechts een beperkte groep mensen hier expliciet van op de hoogte bleek en aanwezig was.
  • De raadspartij die er trots op is dat zij er zijn voor degene ‘die het lef heeft een eigen bedrijf te beginnen’ verwijten het VOG-collectief van nu 347 ondernemers in een artikel in de Langstraat een gebrek aan objectieve weergave en oprechte interesse?
  • Maandag 22-9 organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor inwoners en belangstellenden en deze bijeenkomst wordt minder dan een week tevoren bekend gemaakt.
  • Ondernemersvereniging Brug doet middels een open brief 15-9 ook een dringend appèl bij beleidsmakers op hun bestuurskwaliteiten en besluitvaardigheid om begin 2009 te beginnen met zichtbare renovatiewerkzaamheden (‘Anders is het wellicht te laat……’)
  • De Langstraat van 18-9 staat vol geschreven over de materie centrumontwikkeling
  • …….

Er gebeurt nu wat en er zijn ontwikkelingen die ook nog gecommuniceerd worden! En daar ging het ondernemersvereniging VOG om aangezien een daadwerkelijke aanpak op korte termijn is verworden tot een noodzaak.

De centrumontwikkeling van R’veer is bepalend voor het bestaan/ontstaan/behoud van het voorzieningenniveau zoals past bij de gemeente G’berg en haar inwoners+bedrijvigheid. Het is een complexe materie die met grote zorgvuldigheid aangepakt moet worden. Een goede informering middels duidelijke en correcte informatie is hierbij belangrijk en daar haperde het aan. Het ontbreken van die goede communcatie wordt door meerdere partijen erkend en door veel inwoners zo ervaren. Er is nu weer sprake van voortgang en het is belangrijk deze nu vast te houden inclusief het realiseren en vasthouden van een goede communicatiestroom naar inwoners en ondernemers. Het is hierbij zonde om energie en tijd in het bestrijden van elkaar te stoppen………..