De VOG manipuleert?

Donderdagavond maakte de gemeente het Rapport Raadsonderzoek BIZ-Dombosch openbaar. De hoofdtitel van dit rapport is ‘BIZ-DOMBOSCH / BIZAR’. Een opmerkelijke titel voor een neutraal beoogd rapport…..

BNdeStem en social media kopten met ‘VOG en Smit manipuleerden’. Echter de vaststelling dat we als VOG manipuleerden/manipuleren willen we met nadruk weerleggen (ervan uitgaande dat feitelijk correct informeren geen manipuleren is…).

Bij de conclusies in het rapport komt de onderzoekscommissie oa tot de volgende conclusie: De commissie heeft met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de indruk dat de VOG zich heeft laten gebruiken en daardoor misbruik heeft gemaakt van gelekte vertrouwelijke informatie. Zie de VOG-nieuwsbrief van 30 juni 2011. De VOG heeft zich daardoor medeplichtig gemaakt aan succesvolle manipulatie.

We nodigen u daarom graag uit om deze (gewraakte) nieuwsbrief eens na te lezen via volgende link. Manipulatief? Onjuiste info? Eenzijdige oproep of neutrale oproep om te stemmen? Wij vragen ons daarom af of het juist is de VOG te veroordelen zoals gedaan? Veroordelen/beschuldigen op basis van een aanname? De VOG wordt namelijk beschuldigd zonder feitelijk bewijs. Men stelt een ‘aan de werkelijkheid grenzende waarschijnlijkheid’ vast?

Overigens spraken we, voordat we van voorgaande op de hoogte waren, al over een soap en een politiek steekspel ten aanzien van de BIZ. Hierin mengen we ons bij voorkeur niet verder maar graag vestigen we wel de aandacht op andere conclusies in het rapport (periode september 2013-mei 2014):

  • Het bestuur van de BIZ en VOG worden niet direct, niet volledig en niet juist geïnformeerd
  • De door het college gevoerde communicatielijn geeft blijk van weinig respect voor oa de VOG

Conclusies die meer recht doen aan de werkelijkheid dan gedane aannames zonder feiten.