De VOG participeert in een nieuw initiatief

In het kader van de “Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020 – 2023”  zoeken naar een werkbare regio.

 

Het MBO-onderwijs en het bedrijfsleven gaan samen plannen uitwerken, die ze in dit kader kunnen indienen.

Uitgangspunt, ambitie bij “samen werken aan een sterk techniekonderwijs”.
We maken kleinschalige plannen vanuit de scholen met een sterk techniek profiel, geconcentreerd rond een logische en voor leerlingen en bedrijfsleven overzichtelijke regio. De plannen worden uitgewerkt in een plan in overleg met MBO en bedrijfsleven. Deze plannen delen we en stemmen we af met elkaar in de regio West Brabant. We wisselen kennis uit, proberen elkaar vanuit de inhoud te versterken en waken voor een belangenstrijd.

Dat betekent:

 • de middelen gaan zoveel mogelijk naar acties die direct merkbaar zijn voor huidige en toekomstige leerlingen;
 • we kiezen voor een regio waarin en bedrijven en leerlingen elkaar op een redelijke (fiets)afstand kunnen vinden;
 • we maken gebruik van bestaande netwerken van bedrijven;
 • het techniekaanbod in onze regio wordt aantrekkelijker, duurzamer en technologisch hoogwaardiger;
 • het aantal meisjes in de techniekopleidingen neemt toe;
 • het aantal leerlingen dat bewust kiest voor een opleiding aan een vmbo-school met een technisch profiel neemt toe;
 • het aantal “hybride medewerkers” op de scholen neemt toe:
 • de (techniek)docenten op onze scholen zijn vaker in de bedrijven te vinden;
 • onze leerlingen zijn vaker in de bedrijven te vinden;
 • de leerroutes vmbo – mbo worden afgestemd, diplomering niveau 1 + 2 wordt ook op de vmbo-scholen gerealiseerd, leerlingen blijven langer in een vertrouwde omgeving en haken niet af;
 • de leerroutes vmbo – mbo worden afgestemd, diplomering niveau 3 + 4 sluit aan op de techniekmavo; leerlingen uit het vmbo volgen lessen op het mbo;
 • er komt praktijk-onderwijsaanbod beschikbaar op de vmbo-techniek-scholen voor leerlingen uit een theoretische opleiding; we benaderen/betrekken actief (indien gewenst) de mavo locaties;

De deelnemers van dit initiatief zijn:

 • het Hanze College,
 • het Dongemond College,
 • het ROC West Brabant/Radius College,
 • het VSO Warande College,
 • de Effent MAVO,
 • het bedrijvennetwerk Drimmelen,
 • de Verenigde Ondernemers Geertruidenberg,
 • de Onderwijs-Techniek-Groep (OTG),
 • de technieksector de Stichting Vrienden van het Hanze College en
 • de lokale overheden.

De VOG heeft op 24 oktober 2018 de intentieverklaring ondertekend. We houden u op de hoogte.

Wilt u meer informatie over deze regeling, klik dan hier voor de folder.

Bron: VOG Redactie, Geert Steenbakkers – Dongemondcollege en Peter van Beek – Hanze College.