De WOZ-aanslag is onderweg

U ontvangt van de gemeente dit jaar, uiterlijk op 28 februari 2014, weer een WOZ-beschikking of aanslagbiljet. Daarop staat de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde op peildatum 01-01-2013. Deze waarde is niet altijd de juiste WOZ-waarde. De gemeente bezoekt immers niet ieder bedrijfspand/iedere woning om de exacte WOZ-waarde vast te stellen. Zij maken gebruik van diverse tools en een rekenkundig model.

De WOZ-waarde wordt gebruikt bij het vaststellen van de volgende belastingen:

  • Gemeentelijke heffing van de OZB (Onroerende zaakbelasting)
  • Aanslag inkomstenbelasting (eigenwoningforfait)
  • Schenk- en erfbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Aanslag van het waterschap (waterschapsbelasting)

Een correcte aanslag is dus van belang om deze belastingen nu en in de toekomst correct te laten bepalen.

Zoals eerder bericht adviseren wij om een bezwaar te overwegen. Op basis van historische cijfers adviseren wij zelfs om een bezwaar in te dienen. Want eerder maakte minder dan 5% bezwaar maar werd meer dan 70% van deze bezwaren gehonoreerd. Een besparingsmogelijkheid dus!


Let wel op dat bezwaren binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag bij de gemeente ingediend moeten worden.