Deel Keizersdijk afgesloten vanaf 15-3

Een gedeelte van de Keizersdijk in Raamsdonksveer is vanaf maandag 15 maart 2010 tot medio mei afgesloten voor verkeer. Dit vanwege de sanerings- en reconstructiewerkzaamheden voor het Centrumplan. De woningen en de winkels aan de Keizersdijk blijven bereikbaar via het trottoir.

Op 22 februari 2010 starten de werkzaamheden op het perceel Keizersdijk 12. Voorafgaand aan de bodemsanering wordt het pand Keizersdijk 12 gesloopt. Daarna wordt een damwand geplaatst langs de straatzijde ter hoogte van de Keizersdijk 8, 10a/b en langs de zijgevel van Keizersdijk 10a. Vanaf 15 maart 2010 wordt het werkgebied van de bodemsanering met een hekwerk afgezet. Het afgezette gebied omvat de rijbaan inclusief de parkeervakken tussen de Keizersdijk nummers 2 en 14. De winkels en woningen ter hoogte van het werkgebied blijven bereikbaar voor voetgangers. De rijbaan wordt volledig afgesloten voor het verkeer. Als eerste zullen de bestaande kabels en leidingen in de openbare weg zoveel mogelijk omgeleid en weggehaald worden. Vervolgens wordt de bodemverontreiniging met minerale olie en benzine in grond en grondwater opgepakt. Daarna volgt de herinrichting van de Keizersdijk, Prins Bernhardstraat en de Wilhelminalaan. In het hart van de weg komt een nieuw riool.

Over de saneringswerkzaamheden wordt op donderdag 18 februari 2010 een informatieavond gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis in Raamsdonksveer. De avond begint om 20.00 uur.