Definitieve keuze A27 in voorjaar

Werkendam blijft vol inzetten op een tunnel onder de Merwede bij de aanpak van de A27. Dat benadrukte wethouder Wim de Jong deze week tijdens een commissievergadering in antwoord op vragen vanuit de commissie.

SGP-commissielid Arjan Versluis vroeg zich hardop af of een tunnel nog wel realistisch is, gezien de meerprijs van 1 miljard euro die Rijkswaterstaat onlangs presenteerde. De commissie gaf verder aan graag duidelijkheid te willen over de variant waarop Werkendam inzet. De gemeente Gorinchem heeft een voorkeur voor verbreding van de A27 naar drie rijbanen met een aparte verbinding tussen Gorinchem en Werkendam. De Jong komt op korte termijn met een notitie waarin het college een voorkeur uitspreekt. De raad kan daar dan zijn mening over geven. Op 25 februari brengt de bestuurlijke adviesgroep, waarin ook Werkendam zit, een advies uit.

De ministers Cramer en Eurlings maken in het voorjaar een definitieve keuze.