Detailhandel en horeca in R’veer

Maandagavond 13 september zullen de resultaten van de ondernemersenquête zoals gehouden in het centrum van R’veer door ondernemersvereniging VOG aan het College aangeboden worden. De uitkomsten bieden een goed beeld van huidige status, wensen en toekomst. Onderdeel van de rapportage is ook een marktanalyse en uit dit rapportonderdeel kunnen wij u reeds een eerste preview geven :

Detailhandel goed voor 19% van werkgelegenheid
Medio 2009 telde de detailhandel in de plaats Raamsdonksveer (excl. Dombosch) 92 vestigingen en 750 arbeidsplaatsen. De sector is daarmee goed voor 13,4% van alle vestigingen en 18,8% van de totale werkgelegenheid. Binnen de totale gemeente heeft de detailhandel van Raamsdonksveer een aandeel van 57% (vestigingen) en 72% (werkgelegenheid). De horecabranche is goed voor 28 vestigingen en 142 arbeidsplaatsen. Het economische gewicht van deze sector is minder groot (ca. 4% van alle vestigingen en banen). Het horeca-aandeel van de Raamsdonksveer binnen de totale gemeente is bij de vestigingen hoger (64%) en bij de werkgelegenheid (59%) kleiner dan bij de detailhandel.

Aandeel van centrum neemt voor detailhandel en horeca af
De afgelopen jaren is het aandeel van het centrum voor detailhandel en horeca binnen de plaats Raamsdonksveer afgenomen. In 2002 had het centrum nog een aandeel van bijna 68% en in 2009 was dat nog maar 57%. Aangezien het aantal vestigingen in het centrum in de betreffende periode redelijk stabiel is gebleven, betekent dat de groei van de detailhandel vooral buiten het centrum heeft plaatsgevonden.
Na een opleving in de periode 2004-2006 is ook voor de horeca een dalende lijn ingezet. In 2006 was er een centrumaandeel van 70%, in 2009 is dat circa 64%. Het aantal horeca-ondernemingen in het centrum is in de periode 2000-2009 gedaald van 22 naar 18.