Detailhandel met postzegelmentaliteit

Met momenteel 404 geregistreerde bedrijven als lid en een dynamisch 2010 kijkt ondernemersvereniging VOG met tevredenheid terug op het jaar. Op veel gebieden zijn we als collectief lokaal actief: industrie, dienstverlening, detailhandel, revitalisering, bedrijventerreinen, enz. En op ieder deeltraject zouden we een analyse kunnen loslaten. Echter vanwege recent gelezen ontwikkelingen concentreren we ons even op de detailhandel.

Wanneer we de lokale detailhandelsontwikkelingen overwegen bekruipt ons op momenten het gevoel van ‘postzegelmentaliteit’:

  • Op Dombosch koos de gemeente zonder onderbouwing een groot gebied voor volumineuze detailhandel. Detailhandel die zich nu ook op het bedrijventerrein versnipperd begint te ontwikkelen en waar winkels elkaar door de versnipperde ligging moeilijk tot niet kunnen versterken.
  • In het Veerse centrum is een mooie straat als 1e stap gerealiseerd maar onstaat door vertragingen/onduidelijkheden een verspreid winkelbestand zonder duidelijke loop waardoor het ook hier komende jaren lastig zal zijn om winkels elkaar te laten versterken.

Ontwikkelingen die we kunnen benoemen met de term ‘postzegelmentaliteit’. Het is versnipperd, gerealiseerd door ‘liefhebbers’ en bijeengevoegd een mooie waardevolle verzameling maar heeft los van elkaar een relatief kleinere waarde. En ook voor de Markt in G’berg lijkt zich zoiets te ontwikkelen.

De Markt in G’berg zou kansen moeten hebben (vergelijkbaar aan de vestingstad Heusden) maar we weten ze niet te benutten. Kijk alleen maar naar de sluiting/het vertrek van meerdere ondernemers. Een gelijk uitgangspunt wordt ook beschreven in de Langstraat deze week maar tevens valt daar te lezen dat een Lidl of Aldi in het voormalige Edah-pand aan de Koestraat gestimuleerd moet worden om winkeliers kansen te bieden. En ook dan onstaat het postzegelmentaliteitsgevoel weer….

Een afweging zou mogen zijn dat winkels zoveel mogelijk gestimuleerd worden tot vestiging op de Markt. Een super in de Koestraat is waarschijnlijk bestemmingsplantechnisch gewoon mogelijk en heeft op dat gebied dan ook geen stimulering nodig. Maar is een dergelijke ontwikkeling stimulerend voor de ontwikkeling van winkels op de Markt? Die afweging moet eerst onderbouwd gemaakt worden en op basis daarvan kunnen dan (onderbouwde) wensen uitgesproken worden. De uitspraak dat winkeliers hun omzet zien dalen door het gemis van een supermarkt zou als tunnelvisie benoemd kunnen worden aangezien een onderbouwing voor deze gedachtengang ontbreekt en gevoelens lijken te prevaleren. Ook in de kern van Heusden heeft namelijk de ontwikkeling niet plaatsgevonden door de aanwezig- of afwezigheid van een supermarkt.

Kansen zijn er volop maar onderbouwde uitspraken en keuzes zijn richtingbepalend. Wellicht goed idee om daar rondom kerst 2010 even over na te denken.