Detailhandelsonderzoek zonder rapport

We waren als VOG-bestuur positief verrast toen bekend werd dat er een onderzoek uitgevoerd ging worden naar de kansen van 2 supermarkten in het centrum voor het centrum specifiek en voor de gemeente als geheel. Een eindrapport met onderbouwing is echter niet beschikbaar en men blijkt in te stemmen met conclusies verwoord in een powerpoint-presentatie.

Half november werd de uitvoering van dit detailhandelsonderzoek door adviesbureau BRO in opdracht van H&S adviseurs bekend gemaakt. In de openbare besluitenlijst van het college dd 23-12-2008 staat vervolgens vermeld dat het college instemt met het detailhandelsonderzoek van 17 december 2008 en dat het onderzoek ter kennisgeving doorgestuurd werd naar de raad. Afgelopen weken is vanuit het VOG-bestuur gepoogd het eindrapport te verkrijgen ervan uitgaande dat een dergelijke onderbouwing ook beschikbaar was. Deze rapportage is echter niet beschikbaar en de besluitvorming in het college blijkt plaatsgevonden te hebben aan de hand van een powerpoint-presentatie. Een volgens de woordvoerder van het college vaker gehanteerde methodiek.

De conclusies in de powerpoint ogen niet schokkend. Bijvoorbeeld: ‘De combinatie van twee supers biedt uitstekende kansen op behoud van de koopstromen voor het centrum’. Maar wat betekent de boogde situering en gewijzigde routing voor de detaillist gevestigd aan de Keizersdijk tussen Wilheminalaan en ’t Spant. Wordt de klandizie in de Hoofdstraat versterkt bij de beoogde opzet? Kunnen we de voorzieningen op het huidige niveau houden en gaan we de gevestigde detaillisten betere kansen bieden dan ze nu hebben? Wat zijn de kansen voor de detaillisten op het Heereplein en wat kunnen de veranderingen voor de detaillisten in de Prins Hendrikstraat betekenen? Willen we de buurtsuper en verdere voorzieningen in de Hooipolder behouden en hoe gaan we daar dan mee om? Ons zijn de kosten van dit onderzoek niet bekend doch wij plaatsen kanttekeningen bij de gehanteerde term ‘detailhandelsonderzoek’.