Dialoog-vertrouwen-samenwerking

De volgorde dialoog-vertrouwen-samenwerking behelst dat de dialoog wordt aangegaan om vertrouwen in elkaar te krijgen en vervolgens middels samenwerking resultaten te bereiken. In samenwerkingsprocessen is dan ook vertrouwen in elkaar, in de afspraken en werkwijzen, en in de gewenste uitkomsten, essentieel.

Vertrouwen moet groeien. Het komt niet vanzelf. Het geven van vertrouwen aan de ander helpt al enorm, maar er zijn meer acties die helpen. Enkele voorbeelden:

  • Leer elkaars competenties kennen. Dat is een mooie aanvulling op het persoonlijk vertrouwen dat gebaseerd is op identificatie. Kijk bij elkaar in de keuken: laat de ander je vakmanschap zien en wees nieuwsgierig naar de kunde van de ander.
  • Er zijn altijd statusverschillen. Bespreek die openlijk en hun betekenis voor de concrete samenwerking. Als je de statusverschillen kunt benutten en iedereen ziet daarvan het belang, dan groeit het vertrouwen.
  • Maak alle verantwoordelijkheden helder. Er is weinig dat vanzelf spreekt in een samenwerking. Misschien wel vooral die zaken die voor iedereen vanzelfsprekend zijn, zijn het vaak niet.
  • Maak iedereen bewust van de wederzijdse afhankelijkheid.
  • Stimuleer het hebben van persoonlijk contact. Interactie, bespreken, samen beslissen, samen puzzelen over een vraagstuk werkt enorm bevorderend.
  • Hef praktische problemen voor contact op. Maak afspraken over bereikbaarheid en over wat te oden bij uitblijven van respons of onbereikbaarheid.
  • Maak heldere afspraken en zorg ervoor dat die voor iedereen gelden. Zorg dat iemand dat ook desnoods kan ‘afdwingen’.
  • Bouw aan een gezamenlijk netwerk: hoe meer contacten je deelt, hoe lastiger het wordt de samenwerking op te zeggen.

Leer elkaar kennen, wees nieuwsgierig naar de ander………