Dialoog VOG-gemeente ‘on-hold’

Uit de verkiezingsopkomst(en) zou je kunnen concluderen dat de gemeente/politiek het contact met de kiezer steeds verder aan het verliezen is. Helaas moeten wij als VOG-bestuur eenzelfde conclusie trekken over onze contacten met de gemeente/politiek.

Al 10 jaar houdt ondernemersvereniging VOG zich bezig met een veelheid aan onderwerpen. In samenwerking met meerdere partijen hebben we in die 10 jaar al meerdere zaken weten te bereiken en hebben we over vele onderwerpen meegesproken. Natuurlijk kent een dergelijk samenspel ook teleurstellingen maar dat hoort erbij en als ondernemers worden we daar meestal enthousiaster van. Ondernemers zijn echter geen politici en ze of we moeten dat volgens mij ook niet proberen te zijn.

Afgelopen maanden kende echter meerdere teleurstellingen en het werd ons te vaak duidelijk dat we formeel bij enkele onderwerpen aan tafel mochten zitten maar praktisch niet serieus genomen werden. Onze inbreng werd regelmatig genegeerd en soms zelfs weerlegt met ‘valse’ uitgangspunten. Dit gebeurde oa ten aanzien van het detailhandelsbeleid (waarbij we als VOG betrokken waren en vele uren overleg met de gemeente aan besteed hebben), ten aanzien van de BIZ/camera’s en recentelijk ook omtrent het Rabo-retail-rapport. Het aanvallen van VOG-bestuurders – die gewoon hun werk deden – in persoon werd hierbij helaas zelfs niet geschuwd. Ook werden feitelijk onderbouwde weerleggingen van onjuistheden vervolgens genegeerd. En dat maakt ons als ondernemers achterdochtig.

Het VOG-bestuur heeft daarom besloten om per januari pas op de plaats te maken en te gaan werken vanuit onze eigen kracht (zoals ondernemers gewoonlijk doen) zonder ons afhankelijk te maken van anderen. Hiermee kunnen we nu lopende materies en daarbij betrokken ondernemers tekort doen en dat betreuren we. Onze ervaring is echter dat we alleen iets kunnen bereiken wanneer de gemeente/politiek dit ook echt wil en dat momentum is in onze beleving van ons ‘afgedreven’. Het is nu aan de gemeente/politiek wat ons betreft om dat te corrigeren en wanneer ze dat niet doen ook prima. Wij zijn er over 10 jaar nog!