Diefstal en inbraak meest voorkomend

Een op de acht ondernemers in het midden- en kleinbedrijf is het afgelopen jaar de dupe geworden van bedrijfscriminaliteit. Diefstal en inbraak zijn de meest voorkomende vormen van bedrijfscriminaliteit in het mkb, zo meldt het economisch bureau van ING. Ondernemers in de detailhandel en horeca komen het vaakst in aanraking met bedrijfscriminaliteit.

De helft van de getroffen ondernemers gaat voor maximaal 1.000 euro het schip in. Bij een kwart bedraagt de schade maximaal 5.000 euro. Als het een werknemer is die de criminele handeling heeft verricht, wordt deze in de helft van de gevallen ontslagen.

Een kwart van de ondernemers is verzekerd tegen de gevolgen van bedrijfscriminaliteit. De meest voorkomende maatregelen die mkb’ers treffen zijn het beveiligen van het computernetwerk, regelmatig back-ups maken en een alarm installeren.

Veel winkeliers laten hun klanten zoveel mogelijk met de pin betalen en romen de kas regelmatig af. Daarnaast worden goed hang- en sluitwerk en een waakhond vaak genoemd.

Het regelmatig wijzigen van de belangrijkste wachtwoorden is een eenvoudige manier om de kans op cybercrime te verkleinen, maar bijna de helft van de ondernemers doet dit nooit.