Digitalisering bestemmingsplannen

Toen de VOG-werkgroep Gasthuiswaard recentelijk op het gemeentehuis de stukken trachtte in te zien voor de vrijstellingsprocedure artikel 19 Oranjebastion bleek bij de balie, waar de dossiers aanwezig dienden te zijn, dat enkele dossiers niet aanwezig of onvolledig waren. Dit is gemeld bij de gemeente en blijkt reden te zijn om deze vrijstellingsprocedure opnieuw ter inzage te leggen.

Om problemen als deze te voorkomen – en om bedrijven/burgers beter in staat te stellen zich te verdiepen in dergelijke materies – heeft het bestuur van ondernemersvereniging VOG het verzoek bij het college neergelegd om bestemmingsplannen voortaan online beschikbaar te stellen. Op dit verzoek is nog geen bevestigend antwoord ontvangen, doch op dit moment zijn echter wel een viertal bestemmingsplannen online beschikbaar (Raamsdonksveer-noord, Raamsdonksveer-zuid, Kern Raamsdonk en Geertruidenberg Noord-West). Surf bijvoorbeeld eens naar de digitale versie van het ontwerpbestemmingsplan Raamsdonksveer Zuid of bezoek de site Geertruidenberg.nl om ook de andere digitaal beschikbare bestemmingsplannen te bekijken.

Het bestuur van ondernemersvereniging VOG is nog in afwachting van een antwoord van het college, doch gaat ervan uit dat voortaan ontwerp bestemmingsplannen digitaal beschikbaar gesteld gaan worden