Digitalisering vereist nieuwe regels

Persbericht 6 nov 2014 door Detailhandel Nederland

Van de totale online detailhandelsomzet wordt 70% gerealiseerd door ondernemers die een stenen winkel combineren met een webwinkel. Nu de integratie van de fysieke en online verkoop zo vergevorderd is, beginnen de verschillen in regels te knellen. Dat constateert Detailhandel Nederland in het onderzoek ‘Web & Winkel’.

Een winkelier uit Azië die direct aan een consument in Nederland levert, heeft een fiscaal voordeel door de vrijstellingen van btw en invoerrechten ten opzichte van de Nederlandse winkelier. Naar schatting 10% van de consumenten koopt wel eens een product in een land buiten de EU. In 2011 was dat nog maar 1 op de 20.

Of neem een winkelier die een boek op papier en als download verkoopt; hij krijgt te maken met verschillende btw-tarieven van respectievelijk 6% en 21%.

Detailhandel Nederland vindt dat winkeliers geen concurrentienadeel mogen ondervinden door dergelijke verschillen. Ook zou voor goederen en diensten die in soort gelijk zijn, hetzelfde belastingtarief moeten gelden. Jan Meerman, voorzitter Detailhandel Nederland: “Digitalisering moet ruim baan krijgen. Maar op een aantal vlakken moet deze juist in goede banen worden geleid.”