Dijk van emoties in de Slikpolder, maar die dijk móet recht.

Wat zijn de ‘faalmechanismen’ van een dijk? De bewoners van de Slikpolder kregen het uitgebreid te horen tijdens een informatiebijeenkomst

Brabantse Delta : Louis van der Kallen

van waterschap Brabantse Delta in zaal Boelaars in Raamsdonksveer. Over ‘stabiliteit binnenwaarts’, als de dijk aan landzijde dreigt in te zakken en over ‘piping’ het doorsijpelen onder de dijk.
Dat alles bedreigt Geertruidenberg: langs de Amertak en langs de Donge en de Amer waar in een drassige hoek de druk bewoonde Slikpolder ligt.


Zandzakken voor de deur? Nee. Een verhoogde, oude waterkering, noordwaarts langs de ijsbaan. Dat leek een oplossing waarmee iedereen zich leek te verenigen.
Tot voortschrijdend inzicht het waterschap Brabantse Delta, na twee informatieavonden en voor iedereen onverwacht, met een nieuwe, rechte dijk oost-west als dé veiligheids-optie presenteerde: op zeventig meter van de bebouwing. “Robuust, duurzaam en toekomstbestendig”, aldus Louis van der Kallen, dagelijks bestuurder van het waterschap.
Het zadelde hem tijdens de derde informatiebijeenkomst op met een dubbele frustratie bij de aanwezigen. Een: een ‘robuuste’ dijk voor de deur. En, misschien nog wel erger: het idee genegeerd te zijn. Alle meepraat-inspanning voor joker, zowel van de gemeenteraad als van de zich zeer betrokken tonende bewoners.


PvdA-raadslid Mirjam de Groot: “U vertelde eerst dat de versterking van de huidige dijk rond de Slikpolder aan de normen voldoet. Nu komt u plots met een nieuwe rechte dijk, vlak langs de huizen van de bewoners, het advies van de gemeenteraad aan uw laars lappend. Waarom heeft u dan in Godsnaam advies gevraagd?”
Reactie van waterschapbestuurder Louis van der Kallen: “We hebben de gemeenteraad helemaal niet om advies gevraagd. We hebben het college van b en w om advies gevraagd”.
Vervolgens vlogen er grote woorden door de zaal als ‘arrogantie’, ‘wantrouwen’, ‘integriteit’. Waarna het leek of Van der Kallen even water zag branden, de microfoon greep en manhaftig het waterschapstandpunt bleef verdedigen. Reactie van SP-gemeenteraadslid Piet de Peuter: “Wij zijn het volk, het volk zit nu hier. U moet luisteren.”
Van der Kallen: “Ik blijf er bij dat dit een goede basis is, ook voor dijkversterking in de verdere toekomst.
Ondertussen krijgt scheepswerf Nederlof straks het hoge water aan de achterdeur. Directeur Tiny Nieuwenhuijsen: “Tegen een stuk oude dijk wat straks niet meer onderhouden wordt, die dijk is na tien jaar ondergraven, dan zitten wij met het water. Laat ze er maar een damwand slaan, maar ja dan wordt die nieuwe dijk even duur als het eerste alternatief verhoging van de huidige dijk.” Procedures, bezwaarschriften? Van den Nieuwenhuizen: “Ze vragen er om.” En een bewoner van de Slikpolder: “De natuur en de bewoners zijn de grote verliezers.

Bron : Webredactie VOG