Dit gaat er veranderen bij knooppunt Hooipolder

Na het werk zou het tot 2040 afgelopen moeten zijn met de files. Vijf vragen.

Het zuidelijke gedeelte van de A27 en knooppunt Hooipolder. De werkzaamheden aan het knooppunt beginnen in 2022. © Rijkswaterstaat

Knooppunt Hooipolder wordt sneller aangepakt dan verwacht. Als alles meezit, gaat in 2022 de schop in de grond. Het knooppunt is in 2026 klaar.

 1. Wat gaat er precies gebeuren?
  Eerst wordt er een nieuwe verbindingsweg gelegd van Oosterhout naar Raamsdonksveer. Dit gebeurt vanaf de afrit bij Statendam (A59) richting de rotonde bij de Kloosterhoeve. Na de aanleg van deze verbindingsweg wordt afrit 34 bij Raamsdonksveer weggehaald. “Dan kan de verbindingsboog van de A59 naar de A27 worden afgebouwd waarna er ruimte ontstaat voor het werk aan de A59 bij het knooppunt”, vertelt projectmanager Marc Lentjes van Rijkswaterstaat. Er komen extra rijstroken ter hoogte van het knooppunt op de A59, zodat een aantal verkeerslichten kan verdwijnen. Rechtsaf van Waalwijk naar Utrecht is voortaan vrij, net als rechtsaf van Gorinchem naar Zonzeel. Het werk duurt ongeveer vier jaar.
 2. Binnen de gemeente Geertruidenberg is weerstand tegen de nieuwe verbindingsweg van Oosterhout naar Raamsdonksveer: zonde van de polder. Waarom toch deze weg?
  “We zijn hierover nog in overleg met de gemeenten”, zegt Lentjes. “Deze oplossing is wel wat in het tracébesluit, dat waarschijnlijk begin 2019 wordt genomen, komt te staan.” De optie om deze verbindingsweg langs de A59 te leggen, heeft volgens hem grote financiële risico’s. “Dan ga je over een oude vuilstort, de weg zou kunnen verzakken.”
 3. Niet alle verkeerslichten verdwijnen bij Hooipolder. Waarom wordt het knooppunt niet helemaal aangepakt?
  Geld is de belangrijkste reden. Het rijk heeft middelen vrijgemaakt voor de verbreding van de A27 plus een verbindingsboog naar de A59 bij Hooipolder. Om toch een einde te maken aan de files, legt de provincie 8 miljoen op tafel voor het Hooipolder-Plus-plan. Dit betreft de extra rijstroken ter hoogte van het knooppunt, waardoor een aantal verkeerslichten vervalt. Provinciebestuurder Christophe van der Maat: “De aanpak van Hooipolder is wel zo dat een volledige ombouw op termijn mogelijk is.”
 4. Als het Rijk geen geld heeft, kan de provincie dan niet zelf Hooipolder helemaal aanpakken?
  Die wens is eerder wel geuit door de politiek in de gemeente Geertruidenberg. “Een volwaardig knooppunt is de verantwoordelijkheid van de minister”, vindt Van der Maat. “Wij investeren bij Hooipolder eigenlijk al in rijksinfrastructuur, maar moeten naar meerdere wegen kijken. Waar het nodig is, geven we een zetje om het verschil te maken. Dit lost tot 2040 de fileproblematiek op. En dat is het belangrijkste.” Echt kansen voor een volledige ombouw ziet Van der Maat pas op lange termijn. “Bij een nieuw kabinet dat wellicht meer geld heeft.”
 5. Een aangepast knooppunt Hooipolder leidt tot meer verkeer in Raamsdonk en Waspik. Hoe wordt dit opgelost?
  Van der Maat: “Wij hebben eerder 5 miljoen euro vrijgemaakt voor een oplossing, toen een nieuwe weg door de polder. Dat vond het nieuwe college van de gemeente Geertruidenberg niet zo’n goed idee. Maar die 5 miljoen is nog steeds beschikbaar. Uiterlijk eind dit jaar hoor ik graag van de gemeenten Waalwijk en Geertruidenberg of ze een goed plan hebben. Daar moeten ze het samen over eens worden. Het sluipverkeer is de primaire verantwoordelijkheid van deze gemeenten, maar wij kunnen wel helpen.”

Bron: BN De Stem – Sjoerd Marcelissen 30-10-18