Dit ging goed en dit ging fout in de afgelopen 4 jaar

Het waren vier roerige jaren, de afgelopen gemeenteraadsperiode in Geertruidenberg.

De gerenoveerde Markt in Geertruidenberg werd afgelopen najaar met een buurtbarbecue geopend.

Met aan het roer een coalitie van Lokaal+, D66, GroenLinks en het CDA. Tijd voor een balans. Wat is er bereikt? Wat kan beter?

Wat is er bereikt?
De afgelopen jaren werden er heel wat stenen verlegd, zoals op de Markt in Geertruidenberg en in het centrum van Raamsdonksveer. Ook werd de weg vrijgemaakt voor grote nieuwbouwplannen van scholen of zorgorganisaties.

Markt
De Markt in Geertruidenberg heeft een opknapbeurt gekregen. Het ‘blik’ is van het middenterrein: auto’s staan nog slechts geparkeerd in de vakken bij de bomen. Ook is de bestrating verbeterd en rijden er geen auto’s meer door de Brandestraat.

Nieuwe Riethorst
Op het gebied van zorg- en ouderenvoorzieningen is een belangrijke slag gemaakt. De bouw van het nieuwe verpleeghuis van De Riethorst in Geertruidenberg begint waarschijnlijk dit jaar. Hetzelfde geldt voor Het Hoge Veer, dat wil verhuizen naar een eigentijdse zorglocatie bij de vestingstad.

Voetbalclub RFC
Fusieclub RFC krijgt een nieuwe accommodatie, met een belangrijke bijdrage van de gemeente. De voetbalvereniging krijgt nieuwe kleedkamers en een nieuwe kantine. Daarnaast heeft Geertruidenberg sinds afgelopen najaar een nieuwe sportvoorziening: het Soccer Center. Oorspronkelijk zouden er huizen op het Schonckplein komen, maar de raad zette daar een streep door.

Taart van RFC voor de burgemeester van Geertruidenberg, de gemeente steunt de voetbalclub met haar nieuwe accommodatie. © Sjoerd Marcelissen

Dongemond College
Er wordt geïnvesteerd op het gebied van onderwijs: het Dongemond College krijgt vervangende nieuwbouw voor het verouderde brugklasgebouw. Ook de Veerse basisschool De Wilsdonck krijgt een nieuw gebouw, al ging dit niet zonder slag of stoot.

Zorg
De gemeente is zelf verantwoordelijk geworden voor zorgtaken als jeugdzorg en wmo. In tevredenheidsonderzoeken scoort de Geertruidenberg goed. Ook de Rekenkamer constateerde dat de gemeente een ‘ruimhartig’ wmo-beleid heeft, vooral omdat er niet veel gekort is op huishoudelijke hulp.

Centrum Raamsdonksveer
Het centrum van Raamsdonksveer is opgeknapt: Heereplein en Gangboord zijn aangepakt. Ook is er na jaren een eind gemaakt aan leegstand en verpaupering. Zo is er een nieuwe bibliotheek, verrijst er winkelruimte op de plek van de beruchte schuur en is er een restaurant op de locatie Esta Loca/Positive Force.

Afgelopen zomer ging de nieuwe bibliotheek in Raamsdonksveer open. © Foto Jan Stads / Pix4Profs

Wijk Heereland
Er gaat eindelijk verder gebouwd worden aan de wijk Heereland. Het gaat om zo’n zeventig woningen, supermarkt Jumbo verkast naar een nieuwe locatie. Ook de lang verwachte woningbouw aan de Wim Boonsstraat in Raamsdonk gaat dit jaar van start.

Zwembaden
De zwembaden in Raamsdonksveer en Geertruidenberg blijven. Een centraal binnen- en buitenbad is voorlopig van de baan. Te duur en onrealistisch, vindt de politiek. Daarom worden De Schans en De Ganzewiel gerenoveerd, zodat ze zeker nog twintig jaar mee kunnen.

Toerisme
Op het gebied van toerisme liggen er mooie visies. Zo zijn er ambitieuze plannen voor de Rivierkade (Geertruidenberg) en de oude haven (Raamsdonksveer). Ook zijn er andere potentiële recreatielocaties: Achter de Hoeven en de failliete haven van Hermenzeil. Komende jaren wordt het buigen of barsten: blijft Geertruidenberg hangen of wordt de vestingstad echt de toegangspoort naar de Biesbosch?

Wat kan beter?
De coalitie beloofde duurzaamheid, een oplossing voor De Schattelijn, een goed uitgewerkt accommodatiebeleid, beter groenonderhoud en een levendig centrum van Geertruidenberg. Deze doelen zijn deels of niet gelukt.

De Schattelijn
Het coalitieprogramma beloofde eind 2015 een beslissing over theater De Schattelijn. Al jaren is de toekomst van het culturele centrum een vraagteken. Nog steeds is er geen duidelijkheid. Onlangs is besloten om het dossier over de verkiezingen heen te tillen.

Zet de gemeente De Schattelijn in de verkoop? © Sjoerd Marcelissen

Groenonderhoud
Op het gebied van groen en onderhoud valt nog veel te winnen. In een rapport was de Rekenkamer niet heel positief over het beheer in Geertruidenberg. Ook onder inwoners is er scepsis. Zij waarderen het onderhoud met een 6, maar voor de onkruidbestrijding geven zij een 3,8.

Duurzaamheid
De coalitie beloofde een duurzaamheidsplan en zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. Tot op heden staat duurzaamheid vooral op papier, maar zijn er weinig wapenfeiten te vermelden. Een eerste goede stap is het onlangs opgerichte duurzaamheidsfonds voor buitensportclubs.

Levendig Geertruidenberg
Een levendiger centrum in Geertruidenberg, luidde de ambitie. Criticasters stellen dat de Markt een ‘doodse vlakte’ is geworden, mede door het verdwijnen van veel parkeerplekken. De komende jaren zal er actief beleid moeten zijn om de Markt verder te laten groeien als locatie voor evenementen en terrassen.

Mislukt accommodatiebeleid
Het accommodatiebeleid van de laatste jaren kan als mislukt bestempeld worden: het afstoten van gemeentelijke gebouwen is amper gelukt. Ook is er nog geen sprake van clustering van verenigingsactiviteiten. Zo zijn alle clubs uit het gesloopte Veerse dorpshuis De Haven versnipperd over de gehele gemeente. Verder beloofde de coalitie eind 2015 een visie te hebben voor theater De Schattelijn, maar onlangs is besloten om dit langslepende dossier over de verkiezingen heen te tillen. Het tekort aan capaciteit voor de binnensportclubs speelt al enkele jaren. Hiervoor is nog geen oplossing gevonden. De nieuwe raad mag zich onder meer buigen over de toekomst van sporthal Parkzicht.

De laatste bijeenkomst in het Veerse dorpshuis De Haven. Het pand is gesloopt. Veel clubs zijn versnipperd over de gemeente. © Foto René Schotanus/Pix4Profs

Afval inzamelen
Eigenlijk is iedereen het erover eens: het inzamelen van afval moet beter. De oranje en groene zakken zorgen voor een rommelig straatbeeld. Inzamelpunten lijken een vuilnisbelt. Veel politieke partijen pleiten voor ondergrondse containers voor het restafval.

Raamsdonk
Het dorp Raamsdonk wacht grote ontwikkelingen. Eerder zei de politiek ‘nee’ tegen windmolens in de polder, maar mogelijk gaat de provincie – als bevoegd gezag – alsnog de turbines afdwingen. Daarnaast wacht de lastige de uitdaging om een oplossing te vinden voor de verwachte toename van verkeer in het Langstraat-lint. Het Ontmoetingscentrum in Raamsdonk kent al enige tijd financiële problemen. Eind vorig jaar kwam wethouder Bert van den Kieboom met de eerste aanzet voor een ‘reddingsplan’. Dit zal verder uitgewerkt en uitgevoerd moeten worden.

Het Ontmoetingscentrum in Raamsdonk verkeert al enkele jaren in financiële problemen. © Sjoerd Marcelissen

Vergadercultuur
Een doelstelling van de coalitie was het verbeteren van de vergadercultuur. Nog steeds verzanden vergaderingen in gekissebis over details en onderlinge ruzies. Missie mislukt.

Bron: BN De Stem