Dit verandert er voor ondernemers vanaf januari 2016

Vanaf januari 2016 krijgen ondernemers te maken met een verbod op het gratis meegeven van plastic tasjes en wordt het aantrekkelijker om AOW’ers in dienst te nemen.
En er komen nog veel meer nieuwe regels aan voor bedrijven. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen per januari 2016.

Veranderingen ondernemers 2016

Plastic tasjes
Vanaf 1 januari mogen winkels geen gratis plastic tassen meer meegeven aan klanten. Als ze toch plastic tasjes willen verstrekken, moeten ze daar geld voor vragen. De richtprijs is vastgesteld op 25 cent, maar ondernemers mogen zelf beslissen welke prijs zij vragen.

Het verbod geldt niet voor tasjes die dunner zijn dan vijftien micron, dit zijn bijvoorbeeld tasjes die gebruikt worden voor de bescherming van etenswaren. Het verbod wordt in het begin terughoudend gehandhaafd; winkeliers krijgen bij een eerste overtreding niet meteen een boete.

Acquisitiefraude
Acquisitiefraude wordt strafbaar. Ook komt er een betere bescherming tegen oneerlijke handelspraktijken. Het wetsvoorstel moet nog wel worden aangenomen door de Eerste Kamer.

Onder acquisitiefraude vallen onder meer telefonische misleiding, spookfacturen en misleiding via een vertegenwoordiger. Op acquisitiefraude tegen ondernemers komt een gevangenisstraf van maximaal twee jaar te staan.

AOW’er in dienst
Het wordt aantrekkelijker om een AOW’er in dienst te nemen. Het loon wordt bij ziekte nog maximaal dertien weken doorbetaald in plaats van maximaal twee jaar. Ook zijn er straks minder verplichtingen voor werkgevers als het aankomt op re-integratie en komen er meer mogelijkheden om een tijdelijk contract aan te gaan met een AOW’er.

De AOW-leeftijd wordt verhoogd van 65 jaar en drie maanden naar 65 jaar en zes maanden. De verhoging gaat in op 1 januari 2016. In 2018 zal de AOW-leeftijd 66 jaar zijn en in 2021 67 jaar. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Flexibel werken
Werknemers kunnen vanaf 1 januari aan hun werkgever vragen of zij een deel van hun werkzaamheden ergens anders mogen doen, bijvoorbeeld vanuit huis.

Bovendien kunnen zij na een half jaar om een aanpassing van hun werktijden verzoeken, eerder was dit pas na een jaar mogelijk. Werkgevers mogen deze verzoeken afwijzen als zij daar een goede reden voor kunnen aanvoeren.

Wet werk en zekerheid
De maximale duur van de WW wordt stapsgewijs ingekort vanaf 1 januari, om halverwege 2019 uit te komen op maximaal 24 maanden. Werkgevers kunnen in een cao afspraken vastleggen over eventuele aanvullingen op de WW.

De transitievergoeding bij ontslag wordt verhoogd. Werknemers krijgen bij ontslag vanaf 1 januari maximaal 76.000 euro bruto mee, of maximaal een bruto jaarsalaris als dit hoger is dan dit bedrag. Het maximum lag op 75.000 euro.

Werkgevers die de transitievergoeding niet in een keer kunnen betalen, kunnen ervoor kiezen dit in termijnen te doen, gedurende maximaal zes maanden.

Innovatie
De twee innovatieregelingen Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) en de Research & Development Aftrek (RDA) worden samengevoegd onder de naam WBSO.

Ondernemers hoeven daardoor nog maar een beschikking aan te vragen in plaats van twee en weten eerder welk fiscaal voordeel zij kunnen verwachten.

Jaarrekeningen
Ondernemers mogen hun jaarrekening met ingang van dit jaar uitsluitend nog digitaal deponeren via Standard Business Reporting (SBR) of de online service van de Kamer van Koophandel.

Persoonsgegevens
Bedrijven die de privacyregels overtreden, kunnen in meer gevallen een bestuurlijke boete krijgen van het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Dat mocht tot nu toe alleen bij het overtreden van een administratief voorschrift.

Nu kan er ook een boete uitgedeeld worden als persoonsgegevens niet op een zorgvuldige manier bewaard worden of als de beveiliging niet op orde is. De boete kan in de laagste categorie uitkomen op maximaal 20.225 euro en in de hoogste categorie op maximaal 810.000 euro.

Kredietunies
Voor kredietunies, coöperatieve kredietverenigingen zonder winstoogmerk waarin ondernemers elkaar geld lenen, gelden vanaf 1 januari minder strenge regels dan voor banken.

Een kredietunie die een maximaal eigen vermogen heeft van 10 miljoen euro, heeft straks geen bankvergunning meer nodig. Van 10 tot 100 miljoen euro gelden minder strenge regels. Boven de 100 miljoen euro is wel een bankvergunning nodig.

Bronnen: Rijksoverheid.nl en Ondernemersplein.nl

Bron: NU.nl