Doe 22 – 11 mee aan de Werkbezoekdag 2017

Door een Nationale Werkbezoekdag te organiseren kunnen werkzoekenden contacten leggen met professionals.

De economie groeit en de werkloosheid daalt. Toch zijn er nog steeds grote groepen mensen die moeilijk aan de slag komen. Veel werkzoekenden willen ontdekken welke branche of sector passend voor hen is.  Organisaties kunnen die dag samen met hun personeel werkzoekenden uitnodigen voor een vrijblijvend werkbezoek. Doel van de Nationale Werkbezoekdag is dat werkzoekenden op een positieve manier contacten leggen en informatieve gesprekken voeren binnen bedrijven en publieke instellingen. De organisatie kan zich op haar beurt presenteren aan de buitenwereld.

Wie organiseert de Nationale Werkbezoekdag 2017?
Het antwoord daarop is eenvoudig: organisaties uit heel Nederland maken deze dag mogelijk! Hoogleraar Ton Wilthagen heeft het idee gelanceerd en Stichting DeBroekriem doet nu de oproep, maar organisaties, werknemers én werkzoekenden zijn de spil van de activiteiten op 22 november. De opzet van de dag is vrijwillig en naar eigen inzicht: professionals geven zelf aan welke mogelijkheden er zijn binnen de organisatie waar ze werken en een bedrijfsbezoek aanbieden. DeBroekriem is een netwerkorganisatie voor werkzoekenden. “We zien dagelijks dat netwerken ook echt werkt. Juist als werkzoekenden in gesprek komen met professionals uit het bedrijfsleven, ontstaan er vaak onverwachte relevante ontmoetingen”, aldus Pieter Vermeer van Stichting DeBroekriem, een landelijke vrijwilligersorganisatie voor werkzoekenden.

Zelf initiatief nemen
De Nationale Werkbezoek Dag staat in het teken van zelf initiatief nemen en participeren. Dit alles door gebruik te maken van de kracht van sociale netwerken. Geen banenmarkt, geen verplichtingen, maar het organiseren van ontmoetingen op kleine schaal, maar met grote slagkracht. Deelname aan de Nationale Werkbezoek Dag helpt de werkzoekende na te gaan waar hij of zij staat. Daarnaast verneemt de werkzoekende tegelijkertijd waar het bedrijf staat en wat de ontwikkelingen zijn. Mochten er vacatures zijn, dan kan daar ook over worden gesproken. Bedrijven gebruiken deze dag om werkzoekenden een kijkje in de keuken te geven.

Hoe meld ik me aan?
Vind je het leuk om een werkzoekende een kijkje in de keuken te geven op jouw werkplek en hem of haar alles te vertellen over je vak en je branche? Bedenk wat je de werkzoekende(n) die dag kan laten zien en hoe je invulling wilt geven aan het programma. Je kan kiezen voor een netwerkgesprek, een korte rondleiding of bijvoorbeeld een bedrijfspresentatie, daar ben je vrij in. Ook beslis je zelf hoe lang het programma duurt, dit kan variëren van een uur tot een hele dag. Zowel HR-managers vanuit het MKB, maar ook zelfstandige loopbaancoaches of recruiters kunnen zich aanmelden via de speciale website.

Op de website www.werkbezoekdag.nl staan 10 praktische tips voor het organiseren van de werkbezoeken. Tevens vindt u hier de mogelijkheid u aan te melden.

Bron: De Broekriem