Dombosch € 356.676.000,- waard

De wet waardering onroerende zaken (afgekort Wet WOZ) is een Nederlandse wet die in 1994 is aangenomen. De WOZ regelt de waardering van alle onroerende zaken in Nederland ten behoeve van belastingheffing.

De WOZ-waarde is een grondslag voor belastingheffing door drie overheden (Gemeente/belastingdienst/waterschap). Ook banken accepteren de WOZ-waarde veelal als bewijs dat de waarde van een object voldoende onderpand is. De WOZ-waarde wordt periodiek vastgesteld en geldt dan voor een bepaalde periode. Vanaf 2008 is dit jaarlijks en ligt de waardepeildatum één jaar voor de ingang van het belastingjaar waarvoor de WOZ-waarde wordt vastgesteld

De totale woz-waarde van bedrijventerrein Dombosch I en II komt op een waarde van: € 356.676.000,- (peildatum 1 januari 2008). De OZB-tarieven voor niet-woningen 2010 zijn 0,1533% (eigenaar) en 0,1219% (gebruiker).

Uitgaande van alleen niet-woningen en de waarde 2008 zou Dombosch dan een OZB-opbrengst voor de gemeente vertegenwoordigen van circa €979.000,-. Alleen Dombosch zou hiermee verantwoordelijk zijn voor circa 26% van de totale OZB-inkomsten.