Dombosch in picture bij provincie

Berichtgeving zoals 19-6 gepubliceerd op de site van de provincie, Brabant.nl

De provincie investeert €10 miljoen extra om verouderde bedrijventerreinen sneller op te knappen. Hierdoor kunnen bedrijventerreinen in heel Brabant uiterlijk volgend jaar worden aangepakt. Met deze financiële impuls wil de provincie de werkgelegenheid in de (wegen-)bouw en sloop behouden. De maatregel is onderdeel van het pakket van €400 miljoen van de provincie, om de gevolgen van de economische recessie zoveel mogelijk te beperken.

  1. Het gaat om de volgende bedrijventerreinen:
    West-Brabant: Wouwseweg (Hemi-lokatie) in Bergen op Zoom, De Krogten/ Emer-Hintelaken (Rudonk) in Breda, Vosdonk (Oude Kerkstraat) in Etten-Leur, Majoppeveld (V&D hallen) in Roosendaal.
  2. Midden-Brabant: Dombosch in Geertruidenberg, Groenewoud (Sapa-lokatie) in Heusden, Loven in Tilburg.
  3. Noord-Oost Brabant: Loopkant-Liessent (Nijverheidsstraat) in Uden.
  4. Zuid-Oost Brabant: ‘t Zand (middengebied) in Best, Duurzaam Industrieterrein Cranendonk in Cranendonk, Kranenmortel (Philips-lokatie) in Deurne, De Run (1000-2000) in Veldhoven.

Voor de uitvoering wordt aangesloten bij de reeds bestaande aanpak en financiële structuur voor het herstructureren van bedrijventerreinen van de provincie via de BOM en de Brabantse Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen (BHB). De ervaring met de BHB leert, dat een investering van € 1 miljoen samen kan gaan met een investering van andere partijen tot wel €10 miljoen.

Binnen twee jaar worden de locaties en/of gebouwen aangekocht en start de sloop, sanering en soms ook al de herinrichting. Verwacht wordt dat binnen vijf jaar de gronden opnieuw uitgegeven kunnen worden.

De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) begeleidt de samenwerking met gemeenten, bedrijven en andere partijen; de BHB neemt de financiele participatie in de exploitatie ter hand. In opdracht van de provincie heeft de BOM twaalf projecten geselecteerd, die kansrijk en urgent, die geintensiveerd en uitgebreid kunnen worden. Negen daarvan zijn projecten die BOM reeds begeleidde, drie daarvan zijn nieuw toegevoegd aan de portefeuille van de BOM. Per project is €250.000 tot maximaal €2 miljoen gereserveerd. In totaal is € 10 miljoen begroot voor de projecten, management en investeringen.

Dit voorstel doen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten. Het wordt besproken in de vergadering van de commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid van vrijdag 26 juni en die van Provinciale Staten op 10 juli a.s.