Dombosch = kampeerterrein

Bedrijventerrein Dombosch behoort met 242 bedrijven en 5238 werknemers tot de top 5 van Brabant. Een rondgang in de donkere uren en zelfs overdag levert echter de indruk op dat een deel van het bedrijventerrein verworden is tot een recreatieterrein. Op sommige dagen neem het aantal bivakerende buitenlandse truckers volgens meldingen van ondernemers tot tientallen toe.

Dombosch is een bedrijventerrein en dat moet ook zo blijven. Het terrein leent zich echter niet voor (grote aantallen) overnachtende buitenlandse truckers en dit was ook reden voor de gemeente – op voordragen van de burgemeester – om eind 2007 de Algemene Plaatselijke Verordening uit te breiden met het artikel ‘nachtverblijf buiten kampeerterreinen’. De toenemende overlast zou hierdoor aangepakt kunnen worden.

Feitelijk is er echter niets veranderd en ook afgelopen periode hebben weer diverse ondernemers hun beklag gedaan. (Toegangs)wegen worden geblokkeerd, verkeersonveilige situaties ontstaan, afval wordt achtergelaten, een gevoel van onveiligheid ontstaat, enz. Bekende problemen die al meerdere jaren bekend zijn en erkend worden. Men zou kunnen handhaven en de truckers weg kunnen sturen doch dit gebeurt niet.

Er zijn en zullen allerlei redenen te bedenken of op te voeren zijn waarom niet gehandhaafd wordt. Ook zal men kunnen stellen dat eraan gewerkt wordt maar anno 2009 kan vooral de conclusie getrokken worden dat er in 2007 formeel iets geregeld is zonder feitelijk resultaat en toenemende problemen nu. Intenties zijn leuk doch alleen de resultaten tellen……