Dombosch Werkt! Gepresenteerd tijdens het Praktijkfestival Omgevingswet

Het was een mooie, inspirerende dag!

Afgelopen maandag stond de gemeente Geertruidenberg op het Praktijkfestival Omgevingswet in Den Haag. Verschillende overheidsorganen presenteerden die dag een project dat te maken heeft met de nieuwe Omgevingswet. Ook minister Kajsa Ollongren was hierbij aanwezig. De gemeente Geertruidenberg presenteerde het project Dombosch Werkt! Welke ervaringen hebben de gemeente, ondernemers en andere betrokkenen bij het project en hoe is het participatietraject verlopen? Om dit te verduidelijken is er een filmpje gemaakt. Het was een mooie, inspirerende dag!

Bron: Gemeente Geertruidenberg, afdeling Communicatie.