Dongeburgh ligt goed op schema

Het plan Dongeburgh bestaat uit de bouw van bijna duizend woningen aan de oevers van de rivier De Donge in de gemeente Geertruidenberg. De woningen zijn verdeeld over vier gebieden. In Raamsdonksveer komen 595 woningen in de gebieden Rivierzicht-Zuid, Rivierzicht-Noord en Heereland; het vierde gebied, De Vesting in Geertruidenberg, telt straks 387 woningen.

Zo’n elf jaar geleden, ten tijde van de gemeentelijke herindeling, waren er al gedachten om Geertruidenberg en Raamsdonksveer niet alleen bestuurlijk, maar ook fysiek dichter tot elkaar te laten komen. En dus werden aloude plannen om de Donge-oevers te ontwikkelen, opgepakt en kwamen er prachtige plannen voor woningbouw en bijbehorende infrastructuur. Op het terrein rond de Veerse Boterpol- der/Sandoel zou het deelproject Heereland verrijzen en ten zuiden en noorden van de Bergse Brug komt Rivierzicht-Zuid en Rivierzicht-Noord. En dan was er nog De Vesting. Drie bastions op Bergs grondgebied, ieder apart een moderne burcht, in eigen bouwstijl, rond de Donge.

Ine de Wolf laat haar blik over de levensgrote plankaart van Dongeburgh gaan. Net als Ad van On- zenoort, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, is de projectmanager Ontwikkeling tevreden. “We liggen goed op koers, niet in het minst omdat we meedoen aan de pilot ‘Bouwen binnen strakke contouren’. Waar we normaal gesproken 35 à 40 woningen per jaar konden bouwen, kunnen we nu binnen het pilotgebied tijdelijk onbeperkt bouwen. Het is door de pilot dat we zo’n groot project als Dongeburgh kunnen realiseren.

“De pilot, die dit jaar nog werd verlengd, loopt nu op 26 mei 2009 af. Dat lijkt ver weg, maar de wethouder waarschuwt: “Voor die tijd moet de provincie akkoord zijn met de plannen die wij als gemeente hebben, moet de ambtelijke voorbereiding klaar zijn en het voorontwerpbestemmingsplan moet ter inzage hebben gelegen. Dat betekent dat voor veel deelprojecten de ambtelijke deadline nog dit jaar ligt. Dat maakt het ook spannend, want je moet het wel waar kunnen maken.”

Voor het volledige artikel: http://www.bndestem.nl/regio/oosterhout/4019033/Dongeburghklavertje-vier-ligt-goed-op-schema.ece