Dongeburghplannen onder druk

Om de kernen G’berg en R’veer op elkaar te richten realiseert men het project Dongeburgh (totaal 950 woningen). 505 woningen zijn inmiddels opgeleverd en 454 moeten er nog gebouwd worden maar de verkoop en daarmee de bouwplannen staan onder druk. Er is echter afgesproken dat de bouw van de volgende deelprojecten start wanneer 50% van de woningen verkocht is.

In overleg heeft men nu bezien op welke manier de woningbouw van de voorloperprojecten een zgn. doorstart kunnen maken. Een afnamegarantie van woningcorporaties vormt hierbij een belangrijk element zodat er voldoende zekerheden ontstaan en de woningen ook binnen ca. 2 jaar worden opgeleverd.

WSG is hierbij de woningcorporatie met wie de gemeente G’berg dit partnership wil aangaan. De WSG zal hierbij de te realiseren projecten als onderpand hanteren voor een lening bij de BNG die men aflost bij verkoop van woningen of opname in de portefeuille van WSG. Bij deze lening aan WSG verlangt de BNG de garantstelling van gemeente en provincie in de vorm van Borgstelling voor de aflossing inclusief rentebepalingsverplichtingen. De gemeente G’berg staat hierbij garant voor de helft van het krediet van €25.000.000,- en dient hiervoor maximaal €548.750,- te reserveren.