Dongecentrale nog gewoon in gebruik

Maart 2010 berichtte de gemeente dat de behandeltermijn op het bestemmingsplan buitengebied fors langer zou duren vanwege het grote aantal inspraakreacties. Na deze informering volgde conform toezegging begin juni de inspraakreactie en van 25 juni tot 6 augustus lag het ontwerp bestemmingsplan buitengebied ter inzage.

In de inspraakreactie heeft de gemeente gereageerd op de vele inspraakreacties inclusief die van de VOG. Op de VOG-inspraakreactie wordt hierbij als conclusie beschreven: ‘De inspraakreactie leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan met dien verstande dat paragraaf 3.7.1 van de toelichting wordt aangepast.’ Een juiste formele reactie doch in het ontwerp dat nu ter inzage heeft gelegen ontdekten we iets opmerkelijks.

Ondanks onze bemerking dat onjuist vermeld werd dat de Dongecentrale niet meer in gebruik is en de herhaling van deze vraag in de inspraakreactie komt dit onderwerp niet terug in de beantwoording. En ook in het ontwerp bestemmingsplan buitengebied dat tot 6 augustus ter inzage lag staat vermeld dat de Dongecentrale niet meer in gebruik is. Dit is echter onjuist aangezien de Dongecentrale momenteel nog in productie is als pieklasteenheid en vergund is tot 1 januari 2013. Reden voor het VOG-bestuur om opnieuw een zienswijze in te dienen welke in te lezen is via onderstaande link.