‘Draagvlakonderzoek’ blauwe zone?

Op twitter was deze week het volgende terug te vinden:
Instellen Blauwe Zone: eerst een ‘draagvlakonderzoek’ bij ondernemend Geertruidenberg. Dit om de juridische haalbaarheid te vergroten.

Juni van dit jaar werd gemeld omtrent de blauwe zone:
De komst van een blauwe zone wordt door een meerderheid van de raad ondersteunt. Deze maatregel zou van tijdelijke aard zijn tijdens de werkzaamheden aan het Veerse centrum in 2013. Twee maanden voordat de werkzaamheden beginnen, moet de blauwe zone een feit zijn. Vervolgens moet onderzocht worden of het centrum permanent een blauwe zone krijgt.

En oa ook vorig jaar zijn meerdere artikelen aangaande hetzelfde onderwerp verschenen. Wij achten namelijk het invoeren van een blauwe zone voor een deel van het Veerse centrum minimaal wenselijk en ook toen werd er geacteerd door de gemeente zonder ons daar als ondernemerscollectief in te kennen. Het lijkt nu niet anders gelet op genoemd bericht dat via twitter bekend werd.

Overleg wordt er beperkt tot niet gevoerd over dit onderwerp, info/updates ontvangen we niet, het centrumplan was vorig jaar nog leidend maar blijkt nu achterhaalt en voor een materie die reeds veel langer dan een jaar speelt komt men blijkbaar nu tot de ontdekking dat een ‘draagvlakonderzoek’ noodzakelijk is.

Vraagtekens kunnen wat ons betreft bij deze handelswijze en besluitvorming gezet worden. De wijze waarop men met het centrum/de detailhandel omgaat stimuleert de detailhandel/het ondernemen meestal niet. Overigens zou men een ‘draagvlakonderzoek’ als reëel argument kunnen zien maar een dergelijk onderzoek werd augustus 2011 ook aangekondigd omtrent de materie zondagsopenstelling. Ook van dit ‘draagvlakonderzoek’ hebben we sindsdien niks meer gehoord……